UTBILDNINGAR
OCH KURSER

STUDIEVÄG 1

Studieväg 1 passar dig som saknar utbildning från ditt hemland eller endast har gått några få år i skolan. Studieväg 1 består av kurserna 1A, 1B, IC och 1D. Kista Folkhögskola erbjuder kurserna måndag–torsdag kl 08.10–12.10. Du kan även läsa studieväg 1 på som är baserad på modersmålsundervisning måndagar och tisdagar kl.13.00–16.30.

Det är också möjligt att läsa kurserna till hälften på distans. Då studerar du 50% hemma och 50% på plats i skolan. Distanskursens platsbundna undervisning är schemalagd på tisdagar och torsdagar kl. 13:00–16:15. Måndagar och onsdagar förväntas deltagarna bedriva självstudier hemifrån.

Du som är folkbokförd i Stockholms kommun kan ansöka till samtliga SFI-kurser via Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm. Om du är skriven i en annan kommun (t.ex. Solna eller Sundbyberg) ansöker du genom att skriva ut och fylla i denna blankett.

STUDIEVÄG 2

Studieväg 2 vänder sig till dig som har grundskoleutbildning eller motsvarande från ditt hemland. Kurs 2B ges på förmiddagar, måndag – torsdag kl 8.10–12.10 och 13.00–16.15 och kurs 2C som är en fortsättningskurs kan du läsa måndag–torsdag kl. 8.10–12.10 och 13.00–16.15. Kista Folkhögskola erbjuder även en kurs i skrivfärdighet och konversation, som du kan läsa på måndag–onsdag kl. 13.00–16.15.

Det är också möjligt att läsa kurserna till hälften på distans. Då studerar du 50% hemma och 50% på plats i skolan. Distanskursens platsbundna undervisning är schemalagd på tisdagar och torsdagar kl. 13:00–16:15. Måndagar och onsdagar förväntas deltagarna bedriva självstudier hemifrån.

Du som är folkbokförd i Stockholms kommun kan ansöka till samtliga SFI-kurser via Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm. Om du är skriven i en annan kommun (t.ex. Solna eller Sundbyberg) ansöker du genom att skriva ut och fylla i denna blankett.

STUDIEVÄG 3

Studieväg 3 är till för dig som har gymnasieutbildning eller har bedrivit högre studier i ditt hemland. Du som går studieväg 3 läser kurserna 3C och 3D som ges måndag–torsdag kl. 8.10–12.10 och 13.00–16.15.

Det är också möjligt att läsa kurserna till hälften på distans. Då studerar du 50% hemma och 50% på plats i skolan. Distanskursens platsbundna undervisning är schemalagd på tisdagar och torsdagar kl. 13:00–16:15. Måndagar och onsdagar förväntas deltagarna bedriva självstudier hemifrån.

Du som är folkbokförd i Stockholms kommun kan ansöka till samtliga SFI-kurser via Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm. Om du är skriven i en annan kommun (t.ex. Solna eller Sundbyberg) ansöker du genom att skriva ut och fylla i denna blankett.