UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Allmän kurs – Grundskolenivå:

För dig som inte är klar med grundskolan. Du studerar svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och data. I studierna ingår olika ämnesöverskridande teman, som kan innehålla religion, historia och naturkunskap. Vi vill ge dig en bred allmänbildning som en grund för att aktivt kunna delta i samhället och förbereda dig för vidare gymnasiestudier efter godkänt resultat.

Antagningsvillkor: Ej fullgjord svensk grundskola eller godkänt betyg i SFI-D nivå. Bifoga personbevis och betygskopior

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Allmän kurs- Grundskolenivå

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurslängd: 1-2 år

Kurstart HT24:  19 augusti

Ansök senast: Ansökan till höstterminen görs senast den 15 april och ansökan till vårterminen görs senast den 15 oktober.

Det går även att ansöka efter den 15 april/ 15 oktober, din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Ansök till hösten 2024 här

OM ALLMÄN KURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.