UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Antagningskriterier – Kista folkhögskola

För att ansökan till kurs på Kista folkhögskola ska behandlas krävs att den sökande har:

 • lämnat en fullständig ansökan enligt instruktion på skolans hemsida
 • är formellt behörig till den sökta kurs (information om krav på dokumentation och behörigheter finns på hemsidans kursinformation)
 • har deltagit under informations- och intervjudagen
 • har lämnat ansökan senast sista angiva ansökningsdatum (antagning efter sista ansökningsdatum kan ske i mån av plats)

Vid antagningsförfarandet tar skolan även hänsyn till:

 • att skolan bedömer att den sökande har tillräckliga språkkunskaper för att klara kurslitteratur och inlämningsuppgifter (gäller för yrkesutbildningarna).
 • att skolan har friheten att välja att inte anta sökande utifrån: antal platser, gruppdynamik, m.m

Under informations- och intervjudagen prioriteras urvalet. Vid dessa möten/samtal bedöms:

 • Förmågan att tillgodogöra sig lärarledd undervisning
 • Förmågan att vistas i grupp
 • Förmåga att dela med sig av synpunkter och kunskaper
 • Behovet av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Övrigt

Den sökande ska försäkra att hen avser att följa skolans: 

 • Ordningsregler
 • Värdegrund
 • Likabehandlingsplan 
 • IT-policy
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelse på Kista folkhögskola

Bekräfta platsen

 • Det är viktigt att du svara skolan och bekräftar din plats före angivet datum på antagningsbeskedet

Likabehandling 

 • Alla sökande till våra kurser och utbildningar ska behandlas likvärdigt utifrån gällande diskrimineringsgrunder. Vi har dock begränsat antal studieplatser och  därför kan alla inte garanteras plats.

Rutiner för frånvarohantering och disciplinära åtgärder

 • Skolan förbehåller sig rätten att avskilja en deltagare från utbildningen om skolan bedömer att denne inte kommer att fungera väl i yrket eller ha förutsättningar att kunna passa för anställning.
 • Skolan har även rätt att avbryta en utbildning om deltagaren inte har en närvaro som är tillräcklig för att kunna uppnå tillräcklig kompetens för yrkesverksamhet eller räcker till för att uppfylla kursens krav på studiernas omfattning och innehåll.

Uppdaterad februari 2023