UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Antagningskriterier – Kista folkhögskola

För att ansökan till kurs på Kista folkhögskola ska behandlas krävs att den sökande har:

 • lämnat en fullständig ansökan enligt instruktion på skolans hemsida
 • är formellt behörig till den kurs hen söker (information om krav på dokumentation och behörigheter finns på hemsidans kursinformation)
 • har deltagit under informations- och intervjudagen
 • har lämnat ansökan senast sista angiva ansökningsdatum (antagning efter sista ansökningsdatum kan ske i mån av plats)

Vid antagningsförfarandet tar skolan även hänsyn till:

 • att skolan bedömer att den sökande har tillräckliga språkkunskaper för att klara kurslitteratur och inlämningsuppgifter (gäller för yrkesutbildningarna).

Under informations- och intervjudagen prioriteras urvalet. Vid dessa möten/samtal bedöms:

 • Förmågan att tillgodogöra sig lärarledd undervisning
 • Förmågan att vistas i grupp
 • Förmåga att dela med sig av synpunkter och kunskaper
 • Behovet av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Övrigt

Den sökande ska försäkra att hen avser att följa skolans: 

 • Ordningsregler
 • Värdegrund
 • Likabehandlingsplan 
 • IT-policy
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelse på Kista folkhögskola

Bekräfta platsen

 • Det är viktigt att du svara skolan och bekräftar din plats före angivet datum på antagningsbeskedet

Likabehandling

 • Alla sökande till våra kurser och utbildningar ska behandlas likvärdigt utifrån gällande diskrimineringsgrunder. Vi har dock begränsat antal studieplatser och  därför kan alla inte garanteras plats.

Uppdaterad januari 2022