UTBILDNINGAR
OCH KURSER

På grund av för få sökande har kursen ställts in

Introduktion: Grundkurs i islam är en introduktionskurs som förmedlar baskunskaper om några av islams centrala teman: historia, religion, etik och ritualer ur ett muslimskt perspektiv. Under kursen utforskar vi grundläggande idéer/ämnen som de sex trosartiklarna, fem pelarna i islam, olika rituella tvagningar, de fem obligatoriska bönerna, kostreglerna, de fem målen för islamiska rättsläror, begreppet “Ihsan”/tasawwuf- den andliga aspekten inom islam, de religiösa källorna, “Ijtihad”-tolknings roll i mångfald inom islam, samt profet Muhammads korta historia. Vidare kommer vi att utforska islams historia i Sverige, samt diskutera de olika utmaningar och möjligheter som muslimer utsätts för i Sverige idag m.m.

Undervisningsform: Kursen består av 4 timmars möte per tillfälle, en gång i veckan som ska delas upp i två delar; de första två timmarna kommer att fokusera på islams grundläggande läror på en nybörjarnivå där en specifik kurslitteratur/kompendium kommer att användas, medan de sista två timmarna kommer att täcka olika viktiga och aktuella ämnen på en högre nivå där även några gästföreläsare kan bjudas in.

Undervisningen äger rum varannan vecka på plats och varannan vecka digitalt.

Kurstyp: Kvällskurs på tisdagar kl 16.00-20.00

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande ansökan tills kursen är full.

Antagningsvillkor: För att kunna ansöka till kursen ska du ha fyllt 18 år

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiematerial, kopiering och försäkring.m.m

Kurstid: 16 januari – 30 maj 2024

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov, mukhiddine@kistafolkhogskola.se

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Kursen är inställd