UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Bild: Dominik Lange/Unsplash

SFI + orientering i vård och omsorg är en kurs för dig som vill klara av dina SFI-studier samtidigt som du får en snabb orientering om innehållet i olika yrken, med studiebesök och information om vilka möjligheter till fortsatta studier som erbjuds. Området vård/omsorg har flera vidare yrkesvägar, som vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska, med en stor arbetsmarknad på allt från äldreboende till sjukhus. 

Målgrupp: Studieväg 1 och 2

Kurslängd: 2 terminer (1 år) 

Antal timmar: 26 tim/vecka

Syfte: Att ge SFI-elever en översiktlig orientering i vårdyrken och arbete i restauranger eller storkök.

Ansökan: maila till sfi@kistafolkhogskola.se 

Ingen antagning sker just nu.