UTBILDNINGAR
OCH KURSER

.

När Koranen reciteras sker det i enlighet med specifika regler som kallas “Tajweed”. Det är en kunskap och färdighet som du kan tillägna dig genom att studera ämnet teoretiskt och genom att öva hur reglerna ska tillämpas.

På Kista folkhögskola erbjuder vi en kurs i Tajweed anpassat utifrån din nivå. Ni ges möjlighet att studera ämnet både ur den teoretiska och den praktiska aspekten. Studierna sker med vägledning av en kvalificerad koranlärare.

Kurstyp: Kvällskurs på måndagar och onsdagar kl 16.00-18.00

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande ansökan tills kursen är full.

Antagningsvillkor: För att kunna ansöka till kursen ska du ha fyllt 18 år

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiematerial, kopiering och försäkring.m.m

Kurstid: 15 januari – 29 maj 2024

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov

Kontakt: arabiska@kistafolkhogskola.se

ANSÖK TILL HT 2024 här