UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

En kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv. Kursen innehåller viktiga delar ur islams historia samt introduktion till religiösa ritualer och etik. Kursdeltagarna kommer också diskutera utmaningar och möjligheter för muslimer i Sverige idag mot bakgrund av islams svenska historia. Inom ramen för kursen gör vi besök i en moské och provar några av de religiösa ritualerna tillsammans. Kursen har som syfte att ge deltagarna grundläggande kunskaper om islam och riktar sig både till troende muslimer och intresserade icke-muslimer.

För den som vill finns även möjlighet att studera tajweed, konsten att läsa koranen på arabiska, med vägledning av en kvalificerad koranlärare.

Vi går igenom:

  • Islams fem pelare
  • De sex trosartiklarna
  • Rituell tvagning inför bönen
  • De fem obligatoriska bönerna
  • Matregler
  • Etik, moral och regelverk
  • Profeten Muhammads historia

Kurstyp: Kvällskurs på måndagar och onsdagar kl 16.00-18.00

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande ansökan tills kursen är full.

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska eller arabiska..

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiematerial, kopiering och försäkring.m.m

Kurstid: 17 januari – 1 juni.

Kursansvarig: Fatima Alhammani

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

ANSÖK TILL HT 2022, här!