Project Description

Kursen motsvarar de utbildningar i “Muslim chaplaincy” som ges i USA och England. Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster. Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik.

Med ett ökande antal nya svenskar med muslimsk bakgrund ökar också behovet av en svensk yrkesutbildning i Muslim chaplaincy. Möjliga arbetsområden för en person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus, fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.

Kursen innehåller bland annat:

  • Introduktion till Muslim chaplaincy som yrke
  • Själavård inom islam
  • Kommunikation
  • Konfliktlösning
  • Interreligiös dialog
  • Genomgång av de svenska sociallagarna
  • Att arbeta med ungdomar och deras utmaningar
  • Praktik

Kursens upplägg: Kursen har endast tio (10) obligatoriska undervisningstillfällen på plats i skolans lokaler i Kista i Stockholm. Undervisningstiden är förlagd till en hel lördag i månaden.  Studier på distans förekommer. Tillgång till egen dator är nödvändig.

Praktik: I kursen ingår minst 60 timmars praktik i fängelse, sjukhus eller en utbildningsanläggning. Praktiken ska genomföras under överinseende av en handledare. Deltagaren ska kunna visa förmåga att relatera sina kunskaper från kursen till verklighet. 

Bedömning: Deltagarna bedöms baserat på deras skriftliga uppgifter, närvaro, presentationer, journal från praktik, grupparbete och praktikrapport.

Certifikat: Deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt resultat kommer att tilldelas “Certifikat i Muslim Chaplaincy”.

Längd: 1 år

Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande kunskaper i islam.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring.m.m

Kurstid: 2020-01-25 – 2020-12-19

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Datum under år 2020:
Dag 1, lördag, januari 25
Dag 2, lördag, mars 7
Dag 3, lördag, mars 21
Dag 4, lördag, april 18
Dag 5, lördag, maj 30
Dag 6, lördag, augusti 29
Dag 7, lördag, september 26
Dag 8, lördag, oktober 31
Dag 9, lördag, november 28
Dag 10, lördag, december 19 (avslutningsmöte).