UTBILDNINGAR
OCH KURSER

På grund av för få sökande har utbildningen ställts in

Kursen motsvarar de utbildningar i muslim chaplaincy som ges i USA och England.
Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster.
Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik.
Med ett ökande antal nya svenskar med muslimsk bakgrund ökar också behovet av en svensk yrkesutbildning i muslim chaplaincy. Möjliga arbetsområden för en person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus, fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.
Kursen innehåller bland annat:

– Introduktion till muslim chaplaincy som yrke
– Själavård och andlig utveckling inom islam
– Andlig vård i Sverige och muslim chaplaincy
– Introduktion till islamisk rådgivning
– Kommunikation
– Samtalsmetodik och lyssnarfärdigheter
– Konfliktlösning
– Arbete i ett interreligiöst sammanhang
– Att arbeta med ungdomar
– Rollspel och övningar i problemlösning
– Praktik eller intervju

Kursens upplägg:

Kursen har endast nio (9) obligatoriska undervisningstillfällen på plats i skolans lokaler i Kista i Stockholm. Undervisningstiden är förlagd till en hel lördag i
månaden.  Studier på distans förekommer. Tillgång till egen dator är nödvändig.

Kurstid: 2024-01-13 – 2024-12-16

Planerade datum för träffar under 2024:

Dag 1, lördag, januari 27

Dag 2, lördag, februari 24

Dag 3, lördag, april 27

Dag 4, lördag, maj 25

Dag 5, lördag, augusti 31

Dag 6, lördag, september 28

Dag 7, lördag, oktober 19

Dag 8, lördag, november 30

Dag 9, lördag, december 7 (prov och avslutning).

Praktik eller intervju: I kursen ingår minst 30 timmars praktik i fängelse, sjukhus eller en
utbildningsanläggning. Alternativet är att intervjua två aktiva muslim chaplain och
redovisa intervjuerna i form av en uppsats.
Bedömning: Deltagarna bedöms baserat på deras skriftliga uppgifter, närvaro,
presentationer, journal från praktik, praktikrapport eller intervjuredovisning/uppsats.
Certifikat: Deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt resultat kommer att
tilldelas ett certifikat i muslim chaplaincy.
Längd: 1 år
Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt
grundläggande kunskaper i islam.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och
undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser
kostnader för kopiering, vissa studiematerial, försäkring m.m.

Utbildningen är ej CSN berättigad

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Utbildningen inställd