UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Kursen motsvarar de utbildningar i muslim chaplaincy som ges i USA och England. Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster. Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik.

Med ett ökande antal nya svenskar med muslimsk bakgrund ökar också behovet av en svensk yrkesutbildning i muslim chaplaincy. Möjliga arbetsområden för en person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus, fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.

Kursen innehåller bland annat:

 • Introduktion till muslim chaplaincy som yrke
 • Själavård och andlig utveckling inom islam
 • Andlig vård i Sverige och muslim chaplaincy
 • Introduktion till islamisk rådgivning
 • Kommunikation
 • Samtalsmetodik och lyssnarfärdigheter
 • Konfliktlösning
 • Arbete i ett interreligiöst sammanhang
 • Att arbeta med ungdomar och deras utmaningar
 • Rollspel och övningar i problemlösning
 • Praktik eller intervju

Kursens upplägg: Distansutbildning med nio (9) obligatoriska undervisningstillfällen på plats i skolans lokaler i Kista i Stockholm. Undervisningstiden är förlagd till en hel lördag i månaden. Tillgång till egen dator är obligatorisk.

Praktik eller intervju: I kursen ingår minst 40 timmars praktik i fängelse, sjukhus eller en utbildningsanläggning. Alternativet är att intervjua två aktiva muslim chaplain och redovisa intervjuerna i form av en uppsats. 

Bedömning: Deltagarna bedöms baserat på deras skriftliga uppgifter, närvaro, presentationer, journal från praktik, praktikrapport eller intervjuredovisning/uppsats.

Certifikat: Deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt resultat kommer att tilldelas ett certifikat i muslim chaplaincy.

Längd: 1 år

Studietakt: 75 %

CSN: NEJ, utbildningen är inte studiemedelsberättigad

Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande kunskaper i islam.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för kopiering, vissa studiematerial, försäkring.m.m

Kurstid: 1 år/ 2021-01-30 – 2021-12-18 

Kommande kursstart: Tidigast till vt 22. Ny ansökan öppnas under ht 21

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Datum under år 2021:
Dag 1, lördag, januari 30
Dag 2, lördag, februari 27
Dag 3, lördag, mars 27
Dag 4, lördag, maj 29
Dag 5, lördag, augusti 28
Dag 6, lördag, september 25
Dag 7, lördag, oktober 30
Dag 8, lördag, november 27
Dag 9, lördag, december 18 (avslutningsmöte).

Ansökan stängd