UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Kursen motsvarar de utbildningar i muslim chaplaincy som ges i USA och England.
Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster.
Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik.
Med ett ökande antal nya svenskar med muslimsk bakgrund ökar också behovet av en svensk yrkesutbildning i muslim chaplaincy. Möjliga arbetsområden för en person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus, fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.
Kursen innehåller bland annat:

– Introduktion till muslim chaplaincy som yrke
– Själavård och andlig utveckling inom islam
– Andlig vård i Sverige och muslim chaplaincy
– Introduktion till islamisk rådgivning
– Kommunikation
– Samtalsmetodik och lyssnarfärdigheter
– Konfliktlösning
– Arbete i ett interreligiöst sammanhang
– Att arbeta med ungdomar
– Rollspel och övningar i problemlösning
– Praktik eller intervju

Kursens upplägg: Kursen har endast tio (10) obligatoriska undervisningstillfällen på
plats i skolans lokaler i Kista i Stockholm. Undervisningstiden är förlagd till en hel lördag i
månaden.  Studier på distans förekommer. Tillgång till egen dator är nödvändig.

Praktik eller intervju: I kursen ingår minst 30 timmars praktik i fängelse, sjukhus eller en
utbildningsanläggning. Alternativet är att intervjua två aktiva muslim chaplain och
redovisa intervjuerna i form av en uppsats.
Bedömning: Deltagarna bedöms baserat på deras skriftliga uppgifter, närvaro,
presentationer, journal från praktik, praktikrapport eller intervjuredovisning/uppsats.
Certifikat: Deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt resultat kommer att
tilldelas ett certifikat i muslim chaplaincy.
Längd: 1 år
Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt
grundläggande kunskaper i islam. Du ska ha lämnat in ett utdrag ur belastningsregistret för att bli antagen.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och
undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser
kostnader för kopiering, vissa studiematerial, försäkring.m.m

Kurstid: 2023-01-28 – 2023-12-16

Utbildningen är ej CSN berättigad
Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov
Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Datum under år 2023:

Dag 1, lördag, januari 28
Dag 2, lördag, februari 25
Dag 3, lördag, mars 18
Dag 4, lördag, april 29
Dag 5, lördag, maj 27
Dag 6, lördag, augusti 26
Dag 7, lördag, september 30
Dag 8, lördag, oktober 21
Dag 9, lördag, november 25
Dag 10, lördag, december 9 (prov och avslutning).

Ansök till VT23 HÄR!