UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Styrelsen för Kista folkhögskola

KISTA FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE (mars 2023)

Ordförande
Lena Lönnqvist
lena.lonnqvist@kistafolkhogskola.se

Vice ordförande, firmatecknare:

Mohammed Adde

Styrelseledamöter:

Ailin Abdullah
Abubaker Haioty
Hamid Yaagobi
Abdelkarim Mustafa
Mousa Refai
Hanna Zaid
Yesfuf Taha
Mariam Osman Sherifay (rektor), ständigt adjungerad

Övriga

Arej Muhammed Ali, suppleant
Ismail Said Suleiman, suppleant
Mukhiddine Shirinov, personalrepresentant
Annette Larsson, personalrepresentant

KISTA FOLKHÖGSKOLAS MEDLEMSORGANISATIONER (från 14 september 2022)

Eritreanskt Kulturforum, ordförande: Osman Karrani
Islamiska Kreativitetshuset, ordförande: Mohammed Adde
Khadija Center, ordförande: Mousa Refai
Negashi Etiopiska Islamiska förening, ordförande: Yesuf Taha