UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Styrelsen för Kista folkhögskola

Ordförande
Lena Lönnqvist

styrelsen@kistafolkhogskola.se

Styrelseledamöter
Joe Frans
Mariam El Mezouak
Siham Nour
Abubakar Haioty
Abdulkarim Mustafa
Rektor
Mariam Sherifay
Personal och fackligarepresentanter
Annelie Coleman
Marie Larsson