UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Kursen ger förutsättningar för elever på studieväg 1 att nå sina mål med att kunna arbeta direkt efter SFI-studierna.  SFI Grund passar även den som önskar att studera vidare eftersom språkundervisningen i svenska kombineras med en introduktion i de ämnen som de möter på grundskolenivå. 

Målgrupp: elever på studieväg 1

Kursinnehåll:

A- språkundervisning med teman från grundskolenivå

B- språkundervisning med teman från grundskolenivå

C- svenska, matematik, samhällsorienterande ämnen samt datorkunskap.

D- svenska, matematik, samhällsorienterande ämnen samt datorkunskap.

Antagning:  varje måndag

Antal timmar: 15h/v (alt 26h/v för elever med utbildningsplikt)

Syfte: att förbereda inför arbetslivet eller framtida studier

Ansökan: maila till sfi@kistafolkhogskola.se