UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Kista folkhögskola har sedan 1 april en studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).

Vem kan läsa kursen?

Du som är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och som är inskriven hos arbetsförmedlingen kan ansöka till kursen. Ansöker gör du genom din handläggare på arbetsförmedlingen.

Syfte

Kursens syfte är att motivera dig till att slutföra dina studier, visa dig hur det är möjligt att få grundskole- och gymnasiebehörigheter för att öka dina valmöjligheter och chanser till arbete. Vi vill också hjälpa dig att reflektera över ditt studiesätt och hur man kommer över sådant som varit hinder under dina tidigare studier.

Kursens inriktning

Kursen motiverar och förbereder för vidare studier. Vi börjar med att tillsammans med dig ta fram en individuell studieplan med din tidigare kompetens, ditt behov och dina mål.

Arbetssätt och innehåll

Kursens innehåll och utformning anpassas till stor del till dina kompetensbehov, intressen och mål. Vi använder oss av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, studiebesök och individuellt arbete. All undervisning anpassas till din nivå men fokus läggs på: 

  • Svenska språket, språklära genom kultur och teknik
  • Kartläggning av studiebehov, förmågor och kunskaper etc 
  • Studie- och yrkesvägledning i grupp och enskilt
  • Dator, samhälls- och arbetsmarknadsorientering 
  • Studieteknik, motivation, inspiration och vägledning 
  • Studiebesök till yrkesskolor, utbildningsmässor mf
  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter med de andra kurserna finns.

Kurstid 

2 april 2024-  30 juni 2024, måndag till fredag, dagtid

Studietakt

Kursen är på heltid 100%, (20 timmar i veckan) 5 dagar/veckan

Vad händer efter kursen?

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg, samt förtur till våra kurser.

Hur ansöker jag till kursen?

Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Utvärdering

Vid kursavslutningen kommer deltagarna göra en utvärdering om vad kursen inneburit för dem.

Mer info om kursen

Vill du veta mer om vår SMF-kurs med språkstöd, kontakta: Suleiman Arale, suleiman@kistafolkhogskola.se, 076-7194766