Om oss

/Om oss
Om oss2020-01-21T14:49:25+01:00

En renässans inom svensk folkbildning

Kista folkhögskola startade 2007 och är Järvaområdets första folkhögskola.
Kista folkhögskola är den enda av Sveriges 154 folkhögskolor som har en muslimsk profil vilket innebär att man som muslim ska känna sig trygg på skolan men också stödja svensk-muslimsk identitet i en interkulturell studiemiljö. Man behöver inte vara muslim för att gå här, alla är välkomna. Vårt arbete bygger vidare på anrika folkbildningsideal som sedan lång tid har präglat svensk demokratisk samhällsutveckling.
Skolan ligger i den dynamiska förorten Kista där människor med bakgrund från olika delar av världen möts. Förutom Kista folkhögskola finns här bland annat “Sveriges Silicon Valley” med olika IT-företag, Stockholms universitet (Institutionen för system- och datavetenskap) Kista bibliotek och en galleria med mångkulturella restauranger. Kista folkhögskola samarbetar med lokalsamhället genom Kista Träff och Khadija Center som inkluderar en bönesal och ett turkiskt café.

Kista Folkhögskolas stadgar finns här–>

Historia

Kista folkhögskolas första rektor, Abdulkader Habib, inledde 2005 ett samarbete med Sjöviks folkhögskola i Dalarna. Sjöviks folkhögskola som har en kristen profil blev en lärorik mentor för bildandet och utvecklingen av Kista folkhögskola.

2007 kunde Kista folkhögskola dra igång, först om en försöksverksamhet och 2010 som en egen folkhögskola. Det är idag den enda av Sveriges 154 folkhögskolor som har en muslimsk profil i en interkulturell studiemiljö.

Skolan har allmänna kurser på grund-och gymnasienivå, SFI, etablerings- och yrkesprofilkurser. Skolan har även utvecklat särskilda kurser i arabiska och en utbildning i islam.

Kista folkhögskola ligger i Kista, tio minuter med tunnelbana från Stockholm city. Det är en växande stadsdel där människor från hela världen möts. Skolan samarbetar med lokalsamhället genom Kista Träff och Khadija Center, och har på så sätt tillgång till en bönesal och ett turkiskt kafé.

Hösten 2016 inleddes ett samarbete mellan Kista folkhögskola och Paideia – det svenska institutet för judiska studier – med hemort i Stockholm. Målet är att Paideia ska bli en egen folkhögskola med judisk profil.

Kista folkhögskolas historia speglar vår vilja att samverka, i sann folkbildningsanda, med olika minoriteter och samfund i ett pluralistiskt samhälle.

Vad är folkhögskola?

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkhögskolans kännetecken

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo, vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Skillnader mellan Komvux och gymnasieskolan

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till behörighet precis som på Komvux/gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men man gör det på ett annat sätt.

Folkhögskolans profilkurser/särskilda kurser är oftast kombinationer av kurser/ämnen som gör dem till unika kurser som bara finns på folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med Komvux.

Du kan läsa mer om folkhögskolan i faktabladet: 15 frågor och svar om folkhögskolan.