Om oss

Hem/Om oss

UTBILDNINGAR
OCH KURSER

En renässans inom svensk folkbildning

Kista folkhögskola startade 2007 och är Järvaområdets första folkhögskola, det är också den enda av Sveriges 155 folkhögskolor som har en muslimsk profil. Kista folkhögskola är en plats där du ska kunna känna sig trygg oavsett bakgrund och vi verkar för att stödja svensk-muslimsk identitet i en interkulturell studiemiljö. Hos oss är alla välkomna oavsett tro och religiös tillhörighet. Målet med vårt arbete är att bygga vidare på de anrika folkbildningsideal som sedan lång tid har präglat svensk, demokratisk samhällsutveckling.

I skolans kursutbud finns allmänna kurser på grund-och gymnasienivå samt yrkesförberedande kurser på grundnivå för dig som vill arbeta med barn eller äldre. Vi har även en eftergymnasial yrkesutbildning till socialpedagog med interkulturell profil, en undersköterskeutbildning på gymnasienivå och en kvällskurs i lokaljournalistik. Inom skolans profilområde finns kurser i arabiska, koranrecitering (tajweed), muslim chaplaincy och en grundkurs i islam. Dessutom finns för dig som är ny i Sverige en etableringskurs, svenska från dag 1 och svenska för invandrare (SFI).

Skolan ligger i den dynamiska förorten Kista där människor med bakgrund från olika delar av världen möts. Förutom Kista folkhögskola finns här bland annat “Sveriges Silicon Valley” med olika IT-företag, Stockholms universitets institution för system- och datavetenskap, Kista bibliotek och en galleria med stort utbud och restauranger med mat från hela världen. Kista folkhögskola samarbetar med lokalsamhället genom Kista träff.

Stadgar för Kista folkhögskola finns här–>

Historia

Kista folkhögskolas första rektor, Abdulkader Habib, inledde 2005 ett samarbete med Sjöviks folkhögskola i Dalarna. Sjöviks folkhögskola som har en kristen profil blev en bra och engagerad mentor för Kista folkhögskola under den första tiden. År 2007 grundades Kista folkhögskola, först som en försöksverksamhet tillsammans med Sjövik och från och med 2010 som en självständig folkhögskola.

Hösten 2016 inledde Kista folkhögskola och Paideia (The European Institute for Jewish Studies in Sweden) ett samarbete. Kista folkhögskola blev ganska snart mentorskola för Paideia och efter ett par års försöksverksamhet startade den 1 januari 2019 Paideia folkhögskola som är landets första folkhögskola med judisk profil. Samarbetet med Paideia har fortsatt och utvecklats till en unik relation där två minoriteter kan stärka varandra i den gemensamma strävan efter ett pluralistiskt samhälle.

Vad är folkhögskola?

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo, vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en alldeles särskild upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till behörighet precis som på Komvux och i gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men vi gör det på ett annat sätt.

Folkhögskolans profilkurser/särskilda kurser är oftast kombinationer av kurser/ämnen som gör dem till unika kurser som bara finns på folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med Komvux.

Du kan läsa mer om folkhögskolan i faktabladet: 15 frågor och svar om folkhögskolan.

Till toppen