UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Arabiska språket är den största medlemmen av den semitiska språkfamiljen, som också innehåller hebreiska och arameiska. Det är modersmål för mer än 250 miljoner människor, mestadels länder i Mellanöstern, och används i stor utsträckning av många fler runt om i världen.

På Kista folkhögskola erbjuder vi modern standardardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad. Deltagarna lär sig att känna igen de arabiska bokstäverna, att läsa och skriva på arabiska, och lär sig samtidigt att tala på arabiska. När deltagarna går vidare till mer avancerade nivåer förväntas deras ordförråd öka och användningen av det arabiska språket blir mer komplext. Kursen hålls kvällstid på måndagar och onsdagar 18-20.

Nivå 1: Grundläggande
Förkunskaper: Ingen

Nivå 2: Fortsättning
Förkunskaper: Kan arabiska alfabetet och grundläggande läsförmåga

Nivå 3: Fortsättning
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska

Nivå 4: Avancerad
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska

Antagningsvillkor: För att kunna ansöka till kursen måste du ha fyllt 18 år

Terminsavgift: 500 SEK + 125 SEK för särskilt beställd kurslitteratur

Kursstart:  22 augusti 2022

Kursslut: 14 december

Tid: Måndagar och onsdagar 18.00-20.00 (2 timmar/kurstillfälle)

Ansök till HT 2022 här!