Project Description

Arabiska språket är den största medlemmen av den semitiska språkfamiljen, som också innehåller hebreiska och arameiska. Det är modersmål för mer än 250 miljoner människor, mestadels länder i Mellanöstern, och används i stor utsträckning av många fler runt om i världen.

På Kista folkhögskola erbjuder vi modern standardardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad. Eleverna lär sig att känna igen de arabiska bokstäverna, att läsa och skriva på arabiska, och lär sig samtidigt att tala på arabiska. När eleverna går vidare till mer avancerade nivåer förväntas deras ordförråd öka och användningen av det arabiska språket blir mer komplext.

Kursdagar
Kursstart: Vårterminen, 13 januari
Dagar: måndagar & onsdagar
Tid: 18:00 – 20:00

Terminsavgift
500 SEK + 125 SEK för särskilt beställd kurslitteratur under VT 2020

Nivå 1: Grundläggande
Förkunskaper: Ingen

Nivå 2: Fortsättning
Förkunskaper: Kan arabiska alfabetet och grundläggande läsförmåga

Nivå 3: Fortsättning
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska

Nivå 4: Avancerad
Förkunskaper: Goda kunskaper i tal och läsning av arabiska

OBS!
Inga lektioner under v.9 (sportlov) och v.14 (påsklov). Sista kursdag den 22 maj 2020.

Sista ansökningsdag 7 januari 2020