UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Allmän kurs – Gymnasienivå:

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du läser följande gymnasiala ämneskurser:

  • Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
  • Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
  • Svenska 3/ Svenska som andra språk 3
  • Matematik 1a, 1b eller 1c
  • Engelska 5
  • Engelska 6
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religion 1
  • Historia 1a1

Kursen omfattar heltidsstudier och motsvarar gymnasium/Komvux och kan ge dig behörigheter i alla ämnen. Vi värnar folkhögskolans pedagogik och metoder och under studierna bedrivs samtal och diskussioner, grupparbete, enskilt arbete, studiebesök och ämnesöverskridande teman. Du får ett omdöme (inte betyg) och får efter godkända kurser, behörighet till högre studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Läs mer om folkhögskolans studieomdöme och behörighetsintyg här

Läs mer om folkhögskolans behörigheter här

Antagningsvillkor: Godkänd svensk grundskolebehörighet från Komvux, folkhögskola, svensk grundskola,  eller påbörjade svenska gymnasiestudier.  Bifoga betyg i lägst  Svenska grund/ Svenska som andraspråk- grund, Engelska-grund, Matematik-grund samt samhällskunskap- grund.

Bifoga även ett personbevis för studier, det hittar du här.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kurslängd: 1-3 år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Kurstart HT24:  19 augusti

Ansök senast: Ansökan till höstterminen görs senast den 15 april och ansökan till vårterminen görs senast den 15 oktober.

Det går även att ansöka efter den 15 april/ 15 oktober, din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Ansök till hösten 2024, HÄR! (Endast eventuella reservplatser)
Ansök till vårterminen 2025, HÄR!

OM ALLMÄN KURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.