UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Utbildningen pågår! 

Nästa utbildning startat i januari 2024

Ansökan öppnar 15 sep 2023

En utbildning för dig som vill arbeta förebyggande och skapa positiva förändringar för människor i utsatthet. Här får du kunskaper om hur du skapar hållbar förändring och utveckling hos både individer och grupper. Socialpedagogiken arbetar för att främja välbefinnande, lärande och utveckling. Den grundläggande tanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället.

Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på en bred arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många verksamhetsområden. Som socialpedagog arbetar du inom skola, behandlingshem, socialtjänstens öppenvård, landstinget, som fältassistent, på fritidsgårdar eller inom civilsamhället. Den röda tråden genom utbildningen är din egna personliga utveckling. Primära färdigheter är kommunikation, reflektion, samverkan, ledarskap, självkännedom och konflikthantering. 

Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, handledning, två praktikperioder och en obligatorisk temaresa. Unikt för utbildningen är att du får utöva yoga som ett led i din personliga utveckling. Färdigheter som deltagarna förväntas utveckla bör vara både personligt förankrade och praktiskt tränade. Eftersom undervisningen ska stimulera personlig utveckling är den processinriktad. 

Kursinnehåll:

 • Socialpedagogik
 • Utvecklingspsykologi
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Droger, missbruk och beroende
 • Kriminalitet som livsstil 
 • Samhällsvetenskap
 • Juridik 
 • Beteendevetenskap 
 • Genus och sexualitet
 • Familj, uppväxtvillkor och skola
 • Samtalsmetodik
 • Praktik (LIA – lärande i arbete)
 • Grupp och ledarskap 
 • Projektarbete

Ansökan och antagning: Ansökan för terminsstart VT 2022 är öppen. Du behöver skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis samt ett personligt brev. Brevet  ska innehålla en kort presentation av dig och varför du söker utbildningen. Om du blir antagen till utbildningen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem.  Utdragen behöver Kista folkhögskola ha tillgång till innan 1 november 2021. Utdraget ska lämnas till skolan i oöppnat kuvert vid intervjutillfället.

Antagningsvillkor: Utbildningen kräver behörighet från treårigt gymnasium med godkänt betyg för svenska eller svenska som andraspråk 3, engelska 5 och samhällskunskap 1a1 eller motsvarande. 

För att bli antagen ska du vara minst 23 år och ha några års dokumenterad arbetslivserfarenhet, inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket då vi använder högskolelitteratur och skriver rapporter. Du behöver ha egen dator och datorvana då vi arbetar i digitala plattformar. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver det ligga minst tre år tillbaka i tiden. 

Intyg: Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagaren ett examensbevis. För att bli godkänd krävs att deltagaren har

 •  godkända inlämningsuppgifter
 •  skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 •  genomfört godkänd praktik

Kostnader: Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr (obs. avgiften kan komma att förändras) vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. För metoddagar och temaresa  under hela utbildningen är kostnaden 6 000kr.

Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Kurslitteraturen beräknas kosta ca 4500 kr om du inte köper begagnade böcker.  

OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Särskild kurs- Yrkehögskolesutbildning

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Högskolenivå

Kurstid: —–

Kurslängd: 2 år

Sista ansökningsdag: —–

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Kursansvarig: BM Sundin

Kista folkhögskola är medlem i Föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av de tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar som anordnas av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.

ANSÖKAN till VT-24 öppnar 15 sep 2023