UTBILDNINGAR
OCH KURSER


Nu har vi en pågående utbildning. Nästa utbildningsstart, Januari- 2026.  Ansökan öppnar i augusti 2025.

Socialpedagogutbildningen på Kista folkhögskola är en utbildning för dig som vill arbeta främjande och förebyggande för att bidra till positiva förändringar för människor. 

—————-

“Jag mötte mig själv i den här utbildningen,
det har varit de viktigaste åren i mitt liv”

Deltagare från socialpedagogutbildningen, 2020.

—————-

Utbildningen bygger på en humanistisk grund, där grundtanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället. 

Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på en bred arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många verksamhetsområden. Som socialpedagog arbetar du exempelvis inom skola, behandlingshem, LSS – verksamheter, socialtjänstens öppenvård, som fältassistent, på fritidsgårdar eller inom civilsamhället.

Den röda tråden genom utbildningen är den personliga utvecklingen. Med andra ord, din egna personliga resa. Det är du själv som är nyckelpersonen i mötet med andra människor. Du behöver i och med detta själv ha en trygg grund att stå på.

—————-

“Genom mötet med andra lär vi oss mycket om oss själva”
Deltagare från socialpedagogutbildningen, 2022.

—————-

Som socialpedagog arbetar du i en interaktiv process, med ständiga möten.  Därför är det viktigt att du utvecklar ditt personliga sätt att möta människor i olika svåra situationer. Självkännedom är en av de viktigaste egenskaperna i socialt förändringsarbete. Detta är något som socialpedagogutbildningen på Kista folkhögskola lägger stor vikt vid.

—————-

“Du måste lära känna dig själv innan du kan hjälpa andra.”
Deltagare från socialpedagogutbildningen, 2022

—————-

De viktigaste färdigheterna för en socialpedagog är att:

 • kunna kommunicera
 • kunna ge ett gott bemötande
 • kunna skapa tillitsfulla relationer/allianser
 • visa förmåga till etisk självreflektion och mentalisering
 • visa samarbetsförmåga
 • visa självkännedom

De färdigheter som du förväntas utveckla efter utbildningen bör både vara personligt förankrade och praktiskt tränade. Eftersom undervisningen ska stimulera personlig utveckling är den processinriktad. 

Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, handledning, två praktikperioder och en obligatorisk temaresa till Gotland. Unikt för utbildningen är att du får utöva yoga som ett led i din personliga utveckling.

Kursinnehåll:

 • Socialpedagogik
 • Utvecklingspsykologi
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Droger, missbruk och beroende
 • Kriminalitet som livsstil
 • Samhällsvetenskap
 • Juridik
 • Beteendevetenskap
 • Genus och sexualitet
 • Familj, uppväxtvillkor och skola
 • Samtalsmetodik
 • Praktik (LIA – lärande i arbete)
 • Grupp och ledarskap
 • Projektarbete


Ansökan och antagning:
Ansökan för terminsstart VT 2024 är nu öppen!

 • Du behöver skanna dina betyg från tidigare utbildningar. Bifoga dessa som PDF i ansökan.
 • Bifoga personbevis samt ett personligt brev. Brevet ska innehålla en kort presentation av dig och varför du söker utbildningen. Se länk nedan.
 • Du behöver ett utdrag från belastningsregistret. Se länk nedan.

Antagningsvillkor: Utbildningen kräver behörighet från ett treårigt gymnasium med godkänt betyg för svenska eller svenska som andraspråk.

För att bli antagen ska du vara minst 23 år. Vi önskar att du har ett brinnande engagemang för att arbeta med människor och en inre personlig mognad. Det är meriterande om du har några års dokumenterad arbetslivserfarenhet, inom socialt arbete. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket då vi använder högskolelitteratur och skriver rapporter. Du behöver ha egen dator och datorvana då vi arbetar i digitala plattformar. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver det ligga minst tre år tillbaka i tiden.

Om du uppfyller kraven för ansökan kommer du att bli kallad på en intervju. Om du sedan efter intervjun blir antagen till utbildningen, kommer vi behöva ha ett utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem). 

Examensbevis: Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagaren ett examensbevis. För att bli godkänd krävs att deltagaren har:

 • Godkända inlämningsuppgifter
 • Skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 • Genomfört godkänd praktik
 • Lämnat in ett nytt utdrag ur belastningsregistret
 • Godkänd närvaro
 • Visat på en positiv personlig utvecklingsprocess

Kostnader: Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr (obs. avgiften kan komma att förändras) vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. För metoddagar och temaresa under hela utbildningen är kostnaden 6 000 kr.

Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Kurslitteraturen beräknas kosta ca 4500 kr om du inte köper begagnade böcker.

OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm. Kursen ges inte på distans.

Kurstyp: Särskild kurs- Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Högskolenivå

Kurstid: 2024-01-08 – 2025-12-19

Kurslängd: 2 år

Sista ansökningsdag: 2023-11-15

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Kursansvarig: BM Sundin

Ansökan om utdrag från belastningsregistret:
Ansökan om personbevis för studier:


Övrig information till dig som student på Kista folkhögskola
Se studentinfo i toppmenyn

Kista folkhögskola är medlem i Föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av de tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar som anordnas av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.

Ansökan öppnar i aug-2025, inför utbildningsstarten vt2026