UTBILDNINGAR
OCH KURSER

För dig som vill klara av dina SFI-studier samtidigt som du får en snabb orientering om innehållet i olika yrken, med studiebesök och information om möjligheter till fortsatta studier. Inom barnomsorg finns olika yrken, som barnskötare och förskollärare, oftast på förskolor och skolor.

Målgrupp: Studieväg 1 och 2

Kurslängd: 2 terminer (1 år) 

Antal timmar: 26 tim/vecka

Syfte: Att ge SFI-elever en översiktlig orientering inom barnomsorg och arbete i restauranger eller storkök.

Ansökan: maila till sfi@kistafolkhogskola.se 

Antagningen är stängd.