Senaste nytt

ALLMÄN KURS

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
LÄS MER

UNDERSKÖTERSKA + SFI-2D

För dig som är klar med sfi-nivå C  på studieväg 2. Du läser sfi parallellt med yrkesutbildningen till undersköterska.
LÄS MER

BARNSKÖTARE + SFI 2D

För dig som är klar med sfi-nivå C  på studieväg 2. Du läser sfi parallellt med yrkesutbildningen till barnskötare.
LÄS MER

MUSLIM CHAPLAINCY

Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster.
LÄS MER

ARABISKA

Här kan du läsa modern standardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad nivå.
LÄS MER

GRUNDKURS I ISLAM

En kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv. Kursen innehåller bland annat historia, tajweed och etik.
LÄS MER

SFI

Vi erbjuder tre nivåer i kursen svenska för invandrare. Hos oss kan du utveckla dina kunskaper i svenska språket.
LÄS MER

SOCIALPEDAGOG

En utbildning för dig som vill arbeta för att förbättra livskvaliteten för unga människor som lever i någon typ av utsatthet.
LÄS MER

ETABLERINGSKURS

Etableringskursen är en sexmånaders utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen.
LÄS MER

HYR VÅRA LOKALER

En konferensanläggning mitt i Kista. Lokaler för konferenser eller möten med 10-230 deltagare. Lokalerna, som är handikappanpassade, lämpar sig också till fester, dans och musik. Internet finns att tillgå för kunderna i Sverigesalen, Norgesalen och Grönlandssalen. OH, TV och video samt AV-utrustning finns.

SE VÅRA LOKALER OCH BOKA NU!