ALLMÄN KURS

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

SOCIALPEDAGOG

En socialpedagogutbildning med interkulturell profil för dig om vill hjälpa människors befinner sig i utsatthet.

MUSLIM CHAPLAINCY

En utbildning i själavård med socialt ansvar. Yrket liknar det arbete som utförs av diakoner och sjukhuspräster.

ARABISKA

På Kista folkhögskola kan du läsa modern standardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad nivå.

GRUNDKURS I ISLAM

En kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv.

KORANRECITERING

Kursen är utformad för dig som vill lära dig att läsa och recitera koranen på arabiska.

ETABLERINGSKURS

Etableringskursen är en sexmånaders utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen.

SFI

Vi erbjuder tre nivåer i kursen svenska för invandrare. Hos oss kan du utveckla dina kunskaper i svenska språket.

UNDERSKÖTERSKA

En gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet för dig som vill arbeta som undersköterska.

HYR VÅRA LOKALER

En konferensanläggning mitt i Kista. Lokaler för konferenser eller möten med 10-230 deltagare. Lokalerna, som är handikappanpassade, lämpar sig också till fester, dans och musik. Internet finns att tillgå för kunderna i Sverigesalen, Norgesalen och Grönlandssalen. OH, TV och video samt AV-utrustning finns.