Senaste nytt

UNDERSKÖTERSKA

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen eller med funktionshindrade.
LÄS MER

ALLMÄN KURS

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
LÄS MER

VÅRDINRIKTNING + SFI

För dig som är klar med sfi-nivå C  på studieväg 2. Du läser sfi parallellt med yrkesutbildningen  Allmän kurs vårdinriktning.
LÄS MER

BARNSKÖTARE + SFI

För dig som är klar med sfi-nivå C  på studieväg 2. Du läser sfi parallellt med yrkesutbildningen Allmän kurs- barnskötarinriktning.
LÄS MER

SOCIALPEDAGOG DISTANS

En utbildning för dig som vill arbeta för att förbättra livskvaliteten för unga människor som lever i någon typ av utsatthet.
LÄS MER

AFRIKAS HORN

Vi studerar förhållanden i kultur och ekonomi i de östra Afrikanska länderna. I utbildningen ingår fyra veckors praktik med projektarbete och intensivstudier i Etiopiens huvudstad Addis Abeba
LÄS MER

LOKALJOURNALISTIK

Den här kursen lär dig journalistikens grunder och ger dig verktygen att sortera i floden av information.
LÄS MER

SOCIALPEDAGOG

En utbildning för dig som vill arbeta förebyggande och skapa positiva förändringar för människor i utsatthet.
LÄS MER

ARABISKA

Lär dig läsa, skriva och tala på arabiska. Här kan du läsa modern standardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad nivå. Kursen ges både i Kista och Rinkeby.
LÄS MER

GRUNDKURS I ISLAM

En kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv. Kursen innehåller bland annat historia, tajweed och etik.
LÄS MER

MUSLIM CHAPLAINCY

Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster.
LÄS MER

ETABLERINGSKURS

Etableringskursen är en sexmånaders utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen.
LÄS MER

SVENSKA FRÅN DAG 1

Kursen Svenska från dag 1 finns för dig som är asylsökande och/eller fortfarande bor kvar i Migrationsverkets boenden
LÄS MER

SFI

Vi erbjuder tre nivåer i kursen svenska för invandrare. Hos oss kan du utveckla dina kunskaper i svenska språket.
LÄS MER

Föräldraskap i ett nytt land

Hur hanterar man mötet med ett nytt land och traditioner från en annat land? En kurs om föräldraskap och kulturmöten.
LÄS MER

HYR VÅRA LOKALER

En konferensanläggning mitt i Kista. Lokaler för konferenser eller möten med 10-230 deltagare. Lokalerna, som är handikappanpassade, lämpar sig också till fester, dans och musik. Internet finns att tillgå för kunderna i Sverigesalen, Norgesalen och Grönlandssalen. OH, TV och video samt AV-utrustning finns.

SE VÅRA LOKALER OCH BOKA NU!