ALLMÄN KURS

För dig som vill bli färdig med gymnasiet och få behörigheter till högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
LÄS MER

UNDERSKÖTERSKA

En gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet för dig som vill arbeta som undersköterska.
LÄS MER

LOKALJOURNALISTIK

Lär dig grunderna i skrivande journalistik, källkritik och nyhetsvärdering genom praktiskt arbete med lokalt fokus.
LÄS MER

ARABISKA

På Kista folkhögskola kan du läsa modern standardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad nivå.
LÄS MER

STUDERA ISLAM (ITL)

Studier i islamisk teologi och ledarskap ger studenterna en bild av islams kunskap och perspektiv.
LÄS MER

KORANSTUDIER

Koranstudier och tajweed, kursen är utformad för elever som vill lära sig att läsa och recitera koranen på arabiska.
LÄS MER

SVENSKA FRÅN DAG 1

Kurs för dig som är asylsökande och/eller fortfarande bor kvar i Migrationsverkets boenden.
LÄS MER

SFI

Vi erbjuder tre nivåer i kursen svenska för invandrare. Hos oss kan du utveckla dina kunskaper i svenska språket.
LÄS MER

ETABLERINGSKURS

Etableringskursen är en sexmånaders utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen.
LÄS MER

HYR VÅRA LOKALER

En konferensanläggning mitt i Kista. Lokaler för konferenser eller möten med 10-230 deltagare. Lokalerna, som är handikappanpassade, lämpar sig också till fester, dans och musik. Internet finns att tillgå för kunderna i Sverigesalen, Norgesalen och Grönlandssalen. OH, TV och video samt AV-utrustning finns.

SE VÅRA LOKALER OCH BOKA NU!