.

Studier i svenska och orientering i arbete på restaurang och storkök.
Denna kombination lanseras i en ettårig kurs som startar på Kista folkhögskola hösten 2024.

Att få lära sig svenska samtidigt som man lär sig grunderna inom ett yrkesområden har varit populärt hos många SFI-studenter. Myndigheterna har dock bitvis vacklat infor sådana kursupplägg, bland annat eftersom de anses ha förespeglat yrkeskunskaper som egentligen kräver längre utbiildningar. – Det finns en ökad efterfrågan av den här typen av kurser och efter en tids uppehåll startar vi dem nu på nytt, säger Payman Ali, chef för SFI-enheten på Kista folkhögskola.- En stor fördel är att kursen berättigar till CSN-bidrag, vilket ger en ekonomisk stabilitet för de studerande, förklarar Payman Ali.

Läs mer om kursen HÄR