Det tvååriga Can do Cards-projektet har gått i mål. “Can do” har varit en serie demokratisamtal mellan unga för att stärka tillit och tro på demokratin i Europa.

– Verkliga möten mellan unga är bästa sättet att skapa tolerans och tillit mellan folk från olika bakgrund, säger Åke Larsson, en av projektets aktörer.

Ett tvåårigt demokratiprojekt, Can Do Cards avslutades sommaren 2024. Projektet har, som även under tidigare omgångar, haft som sin kraftkälla någon eller några dagars samvaro där unga möts och pratar om samverkan, delaktighet och demokrati på olika platser och där resultatet dokumenteras i skrift och film. Projektet har stötts av EU inom ramen för finansiering från Erasmus+, och slutsatserna presenteras i tre rapporter (se länkar nedan).

– Möten mellan människor är det starkaste sättet att skapa tillit och jag tror att det är så man kan förankra demokratin bäst, säger Åke Larsson, biträdande rektor på Kista folkhögskola. Han har tidigare jobbat med liknande projekt, och framhåller att det som ibland kan uppfattas som klichéer på sikt ändå får ett bestående värde.

“Can Do”-projekten har bestått av femdagarsmöten med 2-4 deltagare från varje konsortiepartner, totalt cirka 15-25 deltagare. Mötena i den senaste omgången “Can do Cards” har kärntemat varit samtal om demokrati, interkulturell kommunikation och deltagande.

– Jag medverkade i olika ungdomsprojekt i Europa på 90-talet där “Kulturmöten” var ett nyckelord. Till slut blev jag urtrött på begreppet, det kändes som en uttjänt fras. Men så här i efterhand kan jag säga att det ändå blev det viktigaste, mest bestående och värdefulla under tiden efter kalla kriget, säger Åke Larsson.

– Att få träffa människor från andra länder och kulturer har en enorm effekt på hur man förstår och ser på andra och hur man förhåller sig till andra. Det är enligt min mening enda sättet att skapa tillit och vidsynthet. Jag tror att sådana möten är en nyckel för framtidens demokrati i EU. Är det någonstans man kan hitta en vaccin för hat och misstro mellan folkgrupper är det verkliga, fysiska möten, fortsätter han.

FAKTA/CAN DO:

“Can Do” har finansierats av Erasmus+ i Tyskland. Det första “Can Do”-projektet (“Can Do Empowerment”) var 2014 – 2017, och det andra (“Can Do Refugees”) 2018 – 2021. Tillvägagångssättet utvecklades av “grundarmödrarna” Katrin Kuhla och Iman Moutaouakil, som har lett projketet. Katrin Kuhla har varit konsortieledare på VIA Bayern från början. Fortsättningsprojektet: “Can Do CARDS” drevs 2022 – 2024 och har varit ett samarbete mellan Progestión (Spanien), Kista Folkhögskola (Sverige) och Genç Hayat (Turkiet).

DOKUMENTATION FRÅN DEMOKRATISAMTALEN:

IO1-Demokratilärande och dess överförbarhet – en verktygslåda

IO2-INNOVATIVA VERKTYG FÖR INTERKULTURELLT LÄRANDE

IO3-Civic Respons-ability Lektions plan

CAN-DO-PROJEKTETS HEMSIDA