UTBILDNINGAR
OCH KURSER

När människan ger utlopp för sina grymmaste sidor kan det sluta med krig, förtryck och i värsta fall folkmord. I denna kurs ägnar vi tid med att utforska det mänskliga mörkret. Inte för att bara fördöma, utan för att förstå och lära oss förebygga. Med utgångspunkt från folkmordet i Srebrenica i Bosnien och Hercegovina 1995 försöker vi dra lärdomar om vad som fjärmar människan från medmänskligheten. 

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska och engelska

Nivå: Avancerad gymnasienivå (högskolenivå)

Kostnader: Resekostnader, som idag beräknas bli drygt 4.000:- SEK, inklusive frukost och logi i Bosnien och Hercegovina

Kursdagar: 11 dagar (föreläsningsserie omfattar sju tillfällen på skolan, samt fyra dagar på studieresan)

Kursstart: 31 januari 2023 

Kursslut: 30 mars 2023

Kursansvarig: Naida Begović

Kontakt: elftejuli@kistafolkhogskola.se

Om kursen:

Kursen har som övergripande mål att öka deltagarens grundläggande förståelse om folkmordet i Srebrenica och folkmordsförnekelse-kulturen i Bosnien och Hercegovina och på Balkan genom en serie föreläsningar, vilket blir kursens första del. Tanken är att detta ska förse deltagaren med goda förkunskaper inför studieresan till Srebrenica. 

• Kursens andra del består av en fyra dagar lång studieresa till Srebrenica. Under resan kommer deltagaren att bl.a. besöka Potočari Minnescentrum och ta del av vittnesmål från folkmordsöverlevare. Deltagaren kommer också få möjlighet att genomföra besök som skapar förståelse för hur kriget påverkade huvudstaden Sarajevos liv under 90-talet.

En återsamlingsträff en vecka efter resans slut blir kursens sista delmoment. Målet med denna träff är att ge deltagaren möjligheten att möta sina kurskamrater och reflektera över resans gång.

Lista på föreläsningar

1: Hatets födelse och nationalismens framväxt på Balkan med fokus på Bosnien och Hercegovina

2: Bakgrund till Jugoslaviens sönderfall och början till kriget i Bosnien och Hercegovina

3: Kriget i Bosnien och Hercegovina med fokus på folkmordsprocessen i Srebrenica (OBS! Föreläsningen hålls på engelska)

4: En överlevares berättelse om folkmordet i Srebrenica

5: Visning av Haag Tribunalens dokumentärfilm Srebrenica: No Room for Denial

6: Vad händer sen? – Folkmordsförnekelse i Srebrenica, Bosnien och Hercegovina och i Sverige

Ansök via denna länk:

Ansök här