UTBILDNINGAR
OCH KURSER

När människan ger utlopp för sina grymmaste sidor kan det sluta med krig, förtryck och i värsta fall folkmord. I denna kurs ägnar vi tid med att utforska det mänskliga mörkret. Inte för att bara fördöma, utan för att förstå och lära oss förebygga. Med utgångspunkt från folkmordet i Srebrenica i Bosnien och Hercegovina 1995 försöker vi dra lärdomar om vad som fjärmar människan från medmänskligheten. 

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i engelska och svenska 

Nivå: Avancerad gymnasienivå (högskolenivå)

Kostnader: Resekostnader, som idag beräknas bli drygt 5.000:- SEK, inklusive frukost och logi i Bosnien och Hercegovina

Kursdagar: 15 dagar (föreläsningsserie omfattar 9 tillfällen (7 i Stockholm och 2 i Sarajevo), samt 6 dagar på studieresan i mitten av oktober 2023)

Kursstart: 31 augusti 2023 

Kursslut: 19 oktober 2023

Kursansvarig: Naida Begović

Kontakt: elftejuli@kistafolkhogskola.se

Om kursen:

Kursen har som övergripande mål att öka deltagarens grundläggande förståelse om folkmordet i Srebrenica och kriget i Bosnien och Hercegovina genom en serie föreläsningar, vilket blir kursens första del. Tanken är att detta ska förse deltagaren med goda förkunskaper inför studieresan till Srebrenica. 

• Kursens andra del består av en sex dagar lång studieresa till Srebrenica, Sarajevo och Mostar. Under resan kommer deltagaren att bl.a. besöka Potočari Minnescentrum och ta del av vittnesmål från folkmordsöverlevare. Deltagaren kommer också få möjlighet att genomföra besök som skapar förståelse för hur kriget påverkade huvudstaden Sarajevos liv under 90-talet.

En återsamlingsträff med reflektioner och diplomutdelning en vecka efter resans slut blir kursens sista delmoment. 

Kursen fullsatt