UTBILDNINGAR
OCH KURSER

.

En kurs för dig som vill klara av dina SFI-studier samtidigt som du får en grundläggande orientering om hantering av datorer, maskinvara, operativsystem och webbläsare.

Målgrupp: Studieväg 1

Kurslängd: 2 terminer (1 år) 

Antagning: januari 2024

Antal timmar: 26 tim/vecka

Syfte: Att ge SFI-elever kännedom om grundläggande användning av datorer.

Ansökan: maila till sfi@kistafolkhogskola.se