Project Description

Allmän kurs – Yrkesintroduktion:

Vårdbiträde

Yrkesintroduktion-Vårdbiträde är en allmän kurs på grundskolenivå för dig som vill arbeta med äldrevård eller studera vidare. Kursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolenivå och ökar samtidigt chanserna att få jobb. Du studerar bland annat: svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor om vård och omsorg. Du får också studera hur kroppen fungerar, hur du kan bemöta äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen.

Antagningskrav: Lägst SFI C-betyg

Kurslängd: 1-2 år beroende på tidigare studier och studieresultat. Efter kursen finns det möjlighet att göra det nationella provet i SFI C och D om läraren bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper.

Barn och fritid

Yrkesintroduktion-Barn och fritid är en allmän kurs på grundskolenivå för dig som vill arbeta med barn och ungdomar eller studera vidare . Kursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolenivå och ökar samtidigt chanserna att få jobb. Du studerar bland annat: hälsa och friskvård, socialt arbete, kommunikation och samarbete, samhällsorientering, datakunskap och matematik.

Ansök:  Ansökan till höstterminen görs senast den 15 april och ansökan till vårterminen görs senast den 15 oktober.

Det går även att ansöka efter den 15 april/ 15 oktober, din ansökning registreras då i reservlistan.

Antagningskrav: Lägst SFI C-betyg

Kurslängd: 1år . Efter godkänd kurs finns det möjlighet att göra det nationella provet i SFI D om läraren bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper.

OM ALLMÄNKURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/Komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.