Project Description

Etableringskurs på Kista folkhögskola är till för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsuppdraget samt har en etableringsplan. Du söker till kursen via din handläggare på Arbetsförmedlingen. Kursen är sex månader och innehåller studier i svenska språket, samhälls- och arbetsorientering samt arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för tidigare erfarenheter. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Kursen syftar till att skapa bra förutsättningar för en bra språkutveckling och ge alla deltagare en bra grund som underlättar etableringen i samhället. Målet är att alla ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Efter avslutad kurs får du ett kompetensintyg som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola/ kommunal vuxenutbildning och vid intag till SFI.

Kursfakta
________________________________________
Kursstart: Successiv under hela året
Kursplats: Kista folkhögskola
Kurslängd: 6 månader
Tider: Mån-tors 09:00- 15:00 samt fredag 09:00-12:00
Kurs ID-nummer: 221803
Ansökan: Du ansöker till kursen via din handläggare på Arbetsförmedlingen. Uppge kurs ID-nr.
Kontaktperson: Payman Ahmad, payman@kistafolkhogskola.se

Kursen innehåller följande:
• Språkträning
• Arbetsmarknadskunskap
• Yrkesorientering
• CV och personligt brev
• Samhällsorientering
• Grundläggande datakunskap
• Friskvårdsaktiviteter
• Kost och hälsa
• Studiebesök
• Kompetenskartläggning
• Skapande

Kontakta oss!