UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Vi planerar att starta upp en Barnskötarutbildning inför höstterminen 2023, är du intresserad gör din ansökan redan nu!

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med barn inom ett pedagogiskt arbete på förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utbildningen syftar till att ge dig:

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Kursplan för utbildningen:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet

Mer om utbildningen  

 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL (Praktik inom barnomsorg)
 • Efter avklarad utbildning får du ett examensbevis.

Antagningsvillkor: Godkänt betyg i Svenska/ Svenska som andra språk från grundskolans åk 9 eller från Komvux Svenska-/ svenska som andraspråk delkurs 4. Bifoga personbevis och betygskopior.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Särskildkurs med yrkesinriktning

Studietakt: Heltid (100%)

Studiestödsnivå (CSN): (planerad gymnasienivå)

Kurslängd: 2 år

Kursstart: 2023-08-21 – 202025-06-05

Ansök till Hösten 2023 , här!

OM ALLMÄNKURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/Komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.