UTBILDNINGAR
OCH KURSER

RESERVPLATSER FINNS KVAR! ANSÖK NU!

Vår utbildning till barnskötare startar nu, höstterminen 2023.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med barn inom ett pedagogiskt arbete på förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utbildningen syftar till att ge dig:

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Kursplan för utbildningen:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet

Mer om utbildningen  

 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL (Praktik inom barnomsorg)
 • Efter avklarad utbildning får du ett examensbevis.

Antagningskrav: Godkänt betyg i Svenska/ Svenska som andra språk från grundskolans åk 9 eller folkhögskola, Komvux  grundläggande Svenska delkurs 4 / svenska som andraspråk delkurs 4. Bifoga betyg och personbevis i din ansökan. 

Antagningsvillkor:  Bifoga personbevis och betygskopior.

Sista ansökningsdag: 15 april Det går även att ansöka efter den 15 april din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Särskild kurs med yrkesinriktning

Studietakt: Heltid (100%)

Studiestödsnivå (CSN): (planerad gymnasienivå)

Kurslängd: 2 år

Kursstart: 2023-08-21 – 2025-06-05

Pågående utbildning. Ny utbildningsstart tidigast ht25