UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Ansök till distansutbildning hösten 2024! Antagningen har öppnat!

Denna utbildning, som är på halvtid, riktar sig till dig som redan är eller har varit yrkesverksam med pedagogiskt arbete på förskola, skola eller fritidsverksamhet. Utbildningen hösten 2024 kommer att ske på distans vilket gör det möjligt att kombinera utbildning och arbete.

Utbildningen syftar till att ge dig:

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Kursplan för utbildningen:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet

Mer om utbildningen  

 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL (Praktik inom barnomsorg)
 • Efter avklarad utbildning får du ett examensbevis.

Antagningskrav: Godkänt betyg i Svenska/ Svenska som andra språk från grundskolans åk 9 eller folkhögskola, Komvux  grundläggande Svenska delkurs 4 / svenska som andraspråk delkurs 4. Bifoga betyg och personbevis i din ansökan.  Du ska även bifoga ett aktuellt arbetsintyg på att du arbetar inom barnomsog.

Antagningsvillkor:  Bifoga personbevis och betygskopior.

Sista ansökningsdag: 15 april Det går även att ansöka efter den 15 april din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ distansstudier

Kurstyp: Särskild kurs med yrkesinriktning

Studietakt: Halvtid (50%)

Studiestödsnivå (CSN): (planerad gymnasienivå)

Kurslängd: 1 år

Kursstart och slutdatum: 2024-08-21 – 2025-06-05

Ansök till HT 24 här!