UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Allmän kurs- Yrkesinriktning Barnskötare + SFI-D2 är en utbildning för dig som är klar med sfi-nivå C och läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen till barnskötare. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom barnomsorg på förskola, skola eller fritidsverksamhet. 

I utbildningen ingår bland annat svenska som and-raspråk, engelska, matematik, datorkunskap och samhällskunskap. I utbildningen ingår även praktik på förskola och studier om förskolans uppdrag i det svenska samhället. Vi arbetar ämnesintegrerat.

Om utbildningen  

 • Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi kurs C på studieväg 2. 
 • Utbildningen är på heltid.
 • I utbildningen lär du dig yrkessvenska som passar inom vården.
 • Du läser sfi och får chans att skriva nationellt prov.  När du är klar med sfi fortsätter du med svenska på grundläggande nivå.  
 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.
 • Under APL-perioden måste du följa du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du arbetar på kvällar och helger.
 • Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom vården.
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 • Du måste vara i skolan ungefär 30 timmar i veckan. 
 • Studerar du Yrkesinriktning- Barnskötare + SFI-D2 i 1 år får du ett intyg efter avslutad kurs.
 • Studerar du Yrkesinriktning- Barnskötare + SFI-D2 i 2 år får du ett examensbevis efter avslutad kurs.

Antagningsvillkor: Lägst godkänt betyg i SFI-C nivå. Bifoga personbevis och betygskopior

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Allmän kurs- Grundskolenivå med yrkesinriktning

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurslängd: 2 år

Kursstart: Ingen ny kursstart inplanerad

OM ALLMÄNKURS

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/Komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

Du studerar 2 år på grundnivå och 3 år på gymnasienivå, beroende på tidigare studiebakgrund, och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.