photo 1 (2)

Kista Folkhögskola är idag Stockholmsförorten Järvas första folkhögskola. Som Sveriges 150.e och enda folkhögskola med muslimsk profil vill vi bidra med en förnyelse inom folkbildningsarbetet. Vårt arbete vilar på de anrika folkbildningsidealen som bidragit till svenska folkets utveckling och vi ser det som vår uppgift att bygga vidare på de goda erfarenheter som finns genom vårt unika arbetssätt och vår behovsanalys.

Kista Folkhögskolas stadgar finns här–>