“Flyktingar och migranter som återuppbyggare” är ett treårigt (2016-2018) Erasmus Plus projekt för att förbättra utbildningen av migranter och flyktingar genom vuxenutbildning (Erasmus Plus KA2 Cross-borders Intercultural and Societal Entrepreneurs). Projektet  är ett partnerskap mellan organisationer från Storbritannien, Turkiet, Sverige och Spanien som utvecklar innovativa utbildningsstrategier för att stödja invandrare och flyktingar från Afrika, Mellanöstern, Maghreb och Latinamerika. Projektet syftar till att stödja vuxenutbildare i sitt arbete att hjälpa migranter och flyktingar att bosätta sig i sina nya samhällen, bygga upp sina liv och så småningom bidra till utvecklingen av deras ursprungsländer. Utöver att ge vuxenutbildare gott om möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra, kommer projektet att skapa tre olika verktyg: en utbildningsplan (handbok) för vuxenutbildare, en struktur som ska hjälpa vuxenutbildaren att göra en självskattning av hens egen kompetensoch indikatorer för utvärdering av vuxenutbildningens effektivitet i integrationen av invandrare och flyktingar.

Se och ladda ner verktygen:

HANDBOK FÖR VUXENUTBILDARE
STRUKTUR FÖR SJÄLVSKATTNING AV KOMPETENSER FÖR VUXENUTBILDARE

 

For information in English and for information on partners, activities, resources etc, click here.