UTBILDNINGAR
OCH KURSER

“Flyktingar och migranter som återuppbyggare” var ett treårigt (2016-2018) Erasmus Plus projekt för att förbättra utbildningen av migranter och flyktingar genom vuxenutbildning (Erasmus Plus KA2 Cross-borders Intercultural and Societal Entrepreneurs). Projektet var ett partnerskap mellan organisationer från Storbritannien, Turkiet, Sverige och Spanien som utvecklade innovativa utbildningsstrategier för att stödja invandrare och flyktingar från Afrika, Mellanöstern, Maghreb och Latinamerika. Projektet syftade till att stödja vuxenutbildare i sitt arbete att hjälpa migranter och flyktingar att bosätta sig i sina nya samhällen, bygga upp sina liv och så småningom bidra till utvecklingen av deras ursprungsländer. Utöver att ge vuxenutbildare gott om möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra, skapade projektet tre olika verktyg: en utbildningsplan (handbok) för vuxenutbildare, en struktur som ska hjälpa vuxenutbildaren att göra en självskattning av hens egen kompetens och indikatorer för utvärdering av vuxenutbildningens effektivitet i integrationen av invandrare och flyktingar.

Se och ladda ner verktygen:

Handbok för vuxenutbildare

Struktur för självskattning av kompetenser för vuxenutbildare

Vardagliga indikatorer för att delta i vårt samhälle

Se och ladda ner fallstudier:


For information in English and for information on partners, activities, resources etc, click here.