Project Description

En kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv. Kursen innehåller viktiga delar ur islams historia samt introduktion till religiösa ritualer och etik. Kursdeltagarna kommer också diskutera utmaningar och möjligheter för muslimer i Sverige idag mot bakgrund av islams svenska historia. Inom ramen för kursen gör vi besök i en moské och provar några av de religiösa ritualerna tillsammans. Kursen har som syfte att ge deltagarna grundläggande kunskaper om islam och riktar sig både till troende muslimer och intresserade icke-muslimer.

Vi går igenom:

  • Islams fem pelare
  • De sex trosartiklarna
  • Rituell tvagning inför bönen
  • De fem obligatoriska bönerna
  • Matregler
  • Etik, moral och regelverk
  • Profeten Muhammads historia

Kurstyp: Kvällskurs

Studietakt: 25%

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande ansökan tills kursen är full.

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska och/eller arabiska..

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring.m.m

Kurstid: 2020-01-14 – 2020-06-04

Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov

Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se