Allmänna kurser

 • Om Allmän kurs

  Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till gymnasium och komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Alla folkhögskolor har allmän kurs på gymnasienivå, och en del erbjuder också studier på grundskolenivå. Man kan alltså starta på olika nivåer beroende på hur länge man studerat tidigare. Det finns drygt 150 folkhögskolor i Sverige och ca 27 st ligger i Stockholmsområdet.

  Folkhögskolan kan ge motsvarande behörigheter som du får på gymnasium/komvux men det är en annan skolform. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap. Man studerar ofta flera ämnen samtidigt i olika teman och vi värdesätter sammanhållna grupper, det demokratiska samtalet, studiebesök och allas erfarenhet och bakgrund.

  Du studerar upp till 2 år på grundnivå och upp till 3 år på gymnasienivå och du läser på heltid. Kursen är kostnadsfri men kursdeltagaren står själv för kostnad av kurslitteratur och vissa studiebesök.

 • Allmän kurs – Grundskolenivå

  För dig som inte är klar med grundskolan. Du studerar svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap och data. I studierna ingår olika ämnesöverskridande teman. Vi vill ge dig en bred allmänbildning som en grund för att aktivt kunna delta i samhället och förbereda dig för vidare gymnasiestudier efter godkänt resultat. Antagningskrav: Lägst påbörjad grundskola eller SFI-D betyg. Kurslängd 1-2 år beroende på tidigare studier.

 • Allmän kurs – Yrkesprofiler:

  Köksbiträde Köksbiträdesprofilen är en allmän kurs på grundläggande nivå för dig som vill arbeta i storkök eller studera vidare. Kursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolenivå och ökar samtidigt chanserna att få jobb. Du studerar bland annat: svenska som andraspråk, näringslära, specialkost, livsmedelshygien, hälsa, samhällsorientering, datakunskap och matematik. Antagningskrav: Lägst SFI B-behörighet Kurslängd: 1-2 år beroende på tidigare studier och studieresultat. Efter kursen finns det möjlighet att göra det nationella provet i SFI C och D om läraren bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper. Vårdbiträde Vårdbiträdesprofilen är en allmän kurs på grundläggande nivå för dig som vill arbeta med äldrevård eller studera vidare. Kursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolenivå och ökar samtidigt chanserna att få jobb. Du studerar bland annat: svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor om vård och omsorg. Du får också studera hur kroppen fungerar, hur du kan bemöta äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Antagningskrav: Lägst SFI B-behörighet. Kurslängd: 1-2 år beroende på tidigare studier och studieresultat. Efter kursen finns det möjlighet att göra det nationella provet i SFI C och D om läraren bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper. Barn- och fritid Barn- och fritidsprofilen är en allmän kurs på grundläggande nivå för dig som vill arbeta med barn och ungdomar eller studera vidare. Kursen ger dig möjlighet att uppnå grundskolenivå och ökar samtidigt chanserna att få jobb. Du studerar bland annat: hälsa och friskvård, socialt arbete, kommunikation och samarbete, samhällsorientering, datakunskap och matematik. Antagningskrav: Lägst SFI B-behörighet. Kurslängd: 1-2 år beroende på tidigare studier och studieresultat. Efter godkänd kurs finns det möjlighet att göra det nationella provet i SFI C och D om läraren bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper.

 • Allmän kurs – Gymnasienivå

  För dig med annat modersmål än svenska eller som har svenska som modersmål. Syftet med kursen är att ge dig kunskaper för att aktivt kunna delta i samhället. Godkänt resultat i kursen kan ge behörighet till högre studier på högskolenivå. Vi arbetar tematisk (t.ex. tema om demokrati och rättvisa) inom följande ämnen: Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap. Antagningskrav: Grundskolebehörig, SFI-D betyg Kurslängd: 1­- 3 år beroende på tidigare studier på gymnasium/folkhögskola samt arbetslivserfarenhet.

 • Allmän kurs – Gymnasienivå / Profil: Basstudier i Islam

  För dig som studerar den allmänna kursen (AK-gymnasienivå) och har ett stort intresse av att få mer kunskap om islam är detta nu möjligt i Kista folkhögskola. Utöver dina ämnen i AK-gymnasienivå kan du nu välja islamska studier som profil inriktning i syfte att stärka ditt kunskap om Islam. Upplägget för kursen är så att du utöver dina allmänna ämnen (se ovan) kommer att få ta del av olika ämnen som exempelvis fiqh, seerah, aqidah, qur’an och hadith. Målet med denna kurs är att våra eleverna ska kunna känna att de bidrar till samhället genom att fortsätta bygga upp men även förstärka det svensk muslimska identiteten.  

  Läs mer

   

Särskilda kurser

 • Modern standardarabiska

  På Kista folkhögskola erbjuder vi modern standardarabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerad. Eleverna lär sig att känna igen de arabiska bokstäverna, att läsa och skriva på arabiska, och lär sig samtidigt att tala på arabiska. När eleverna går vidare till mer avancerade nivåer förväntas deras ordförråd öka och användningen av det arabiska språket blir mer komplext.

 • Basåret i Islamisk teologi och ledarskapsstudier

  Basåret i Islamisk teologi och ledarskapsstudier ämnar att ge studenterna en bild av den islamiska världssynen, kunskapen och perspektivet. Kursen är utformad för studenter med alla bakgrunder.  Kursen börjar med Islams grundläggande läror, och bygger därefter på denna kunskap för att visa Islams rika intellektuella arv. Kursen diskuterar även islamiska lösningar till moderna problem som det muslimska samhället, ummahn, utsätts för. Basåret-ITL ges i samarbete med International Islamic University i Malaysia (IIUM) och Teologiska högskola Stockholm (THS).  

 • Koranstudier

  Kursen är utformad för elever som vill lära sig att läsa Koranen på arabiska. Målet är att eleven ska förstå och uttala det arabiska alfabetet med hjälp av en steg för steg-metod, samt med vägledning av en kvalificerad koranlärare. Vid uppnått mål ska eleven fortsätta sina studier med grunderna inom tajweed och koranrecitering.

SFI - Svenska för invandrare

 • SFI Studieväg 1

  Studieväg 1 (Alfabetisering) passar dig som saknar eller har få års utbildning från ditt hemland eller som inte kan latinska bokstäver. Studieväg 1 består av kurserna 1A och 1B. Kista Folkhögskola erbjuder kurserna måndag - torsdag kl 08.10 - 12.10. Du kan även läsa Studieväg 1 på som är baserad på modersmålsundervisning måndagar och tisdagar kl.13.00- 16.30.

 • SFI Studieväg 2

  Kurs 2B är till för dig som kan läsa och skriva det latinska alfabetet men som saknar gymnasieutbildning. Kursen finns på förmiddagar, måndag - torsdag kl 8.10–12.10 samt vissa kvällar. Kurs 2C är en fortsättningskurs som du kan läsa måndag - torsdag kl. 8.10-12.10 Kista Folkhögskola erbjuder även en kurs i skrivfärdighet och konversation som du kan läsa på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 13.00 -16.30

 • SFI Studieväg 3

  Kurs 3C och 3D är till för dig som bedrivit högre studier i ditt hemland. Du kan läsa kurserna på Kista Folkhögskola måndag-torsdag kl. 8.10-12.10. SFI-kurserna 1B, 2B, 2C och 3D kan du också läsa på kvällstid två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan kl 17.00-20.00

För asylsökande och nyanlända

 • Etableringskurs för nyanlända

  Etableringskursen är en 6 mån lång utbildning för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet med kursen är att den ska stärka dina möjligheter att lära dig svenska och att få ett arbete. Den syftar också till att få förståelse för hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar och hur man startar eget företag. Vi arbetar efter folkbildningens arbetssätt och metoder och delar varandras erfarenheter av tidigare arbetsliv och bakgrund. Vi gör utflykter och studiebesök. Du studerar svenska på grundläggande nivå (motsvarar SFI B-nivå). Efter avslutad kurs får du ett studieintyg.
  Antagningskrav: Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen
  Kurslängd: 6 månader

 • Svenska från dag 1

  Kursen Svenska från dag 1 finns för dig som är asylsökande och/eller fortfarande bor kvar i Migrationsverkets boenden. På kursen får du träna att prata svenska och lära dig mer om Sverige, det svenska samhället och arbetsmarknaden. Vi arbetar efter folkbildningens arbetssätt och metoder. t.ex grupparbeten och studiebesök. Antagningskrav: 1. Asylsökande *, oavsett form av boende 2. De som har beviljats permanent uppehållstillstånd **, och bor i boende inom ramen för det svenska Migrationsverket. * Du som en asylsökande måste ha ett LMA-kort - ett tillfälligt dokument, med ditt foto, som visar att du är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket. ** Om du får ett permanent uppehållstillstånd, måste du ha ett kort som visar att du har uppehållstillstånd. Kortet ska vara utfärdat av Migrationsverket. Du ska bo i ett av Migrationsverkets boende för asylsökande. Kurslängd: Terminsvis