Allmänna kurser

 • kurs2
  Allmän kurs – Grundskolenivå

  För dig med annat modersmål än svenska. Syftet med kursen är att ge dig kunskaper för att aktivt delta i samhället. Vi arbetar tematisk (t.ex. tema om demokrati och rättvisa) inom följande ämnen: Svenska som andra språk, engelska, matematik, samhällskunskap, yrkesorientering och datakunskap. Alla ämnen ger behörighet motsvarande årskurs 9. Godkänt resultat i kursen kan ge behörighet till högre studier på gymnasienivå. Antagningskrav: Lägst påbörjad grundskola eller SFI-D betyg Kurslängd: 1-2 år beroende på tidigare studier samt arbetslivserfarenhet.

 • kurs2
  Allmän kurs – Gymnasienivå

  För dig med annat modersmål än svenska eller som har svenska som modersmål. Syftet med kursen är att ge dig kunskaper för att aktivt kunna delta i samhället. Godkänt resultat i kursen kan ge behörighet till högre studier på högskolenivå. Vi arbetar tematisk (t.ex. tema om demokrati och rättvisa) inom följande ämnen: Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap. Antagningskrav: Grundskolebehörig, SFI-D betyg Kurslängd: 1­- 3 år beroende på tidigare studier på gymnasium/folkhögskola samt arbetslivserfarenhet.

 • kurs2
  Allmän kurs – Gymnasienivå med interkulturell profil

  Allmän kurs med interkulturell profil är till för dig som vill bli färdig med behörigheter för högre studier på högskola eller universitet. Avslutad grundskola är ett förkunskapskrav. Kursen vänder sig till dig som också har ett intresse för möten och samtal om religion, kultur och historia i Sverige och Europa. Profilämnen märks i första hand inom religion, historia och tema och kommer att genomföras i samarbete med andra deltagare på Kistas allmän kurs. Kursen ges i Kista och är ett samarbete mellan en folkhögskola med muslimsk profil och folkhögskola med judisk profil.

ITL & Arabiska

 • kurs1
  Kurser inom Islam och arabiska

  Kista folkhögskola erbjuder islamisk teologi utbildning (ITL) och arabisk språkundervisning. Enheten startade år 2011 med målet att bli ett utav Sveriges främsta och bästa säte för arabiska och islamiska studier. I samarbete med International Islamic University i Malaysia (IIUM) och Teologiska högskolan Stockholm (THS) har vi i dag en ettårig utbildning i islamisk teologi och ledarskapsstudier, kurser och seminarier i modern standardarabiska såväl som dialektal arabiska, och tajweed och koranläsningskurser.

SFI

 • kurs1
  SFI Studieväg 1

  Studieväg 1 är lämpade för dig som har ingen eller få års utbildning från ditt hemland eller som inte kan latinska bokstäver. Studieväg 1 består av kurserna 1A och 1B. Kista Folkhögskola erbjuder på både kurserna måndag - fredag förmiddagar mellan 08.00 - 12.00. Du kan läsa även modersmål baserad alfabetisering måndagar och tisdagar mellan kl. 13.00 och 16.30.

 • kurs2
  SFI Studieväg 2

  Kurs 2B är för dig som kan läsa och skriva latinska alfabetet men som saknar gymnasial utbildning. Kursen finns på förmiddagar, måndagar - torsdagar kl 8.00–12.00 samt vissa kvällar. Kurs 2C är fortsättningskurs efter 2B-kursen. 2C kan du läsa måndagar till torsdagar mellan kl. 8.00 och 12.00 Kista Folkhögskola erbjuder även på en kurs i skrivfärdighet och konversation som du kan läsa på måndagar, tisdagar och torsdagar 13.00 -16.30

 • kurs2
  SFI Studieväg 3

  Kurs 3C och 3D är till för dig som har högre studie från ditt hemland. Du kan läsa i kurserna på Kista Folkhögskola. 8.00-12.00.   Kvällstid
  Sfi-kurserna, 1B, 2B, 2C, 3C och 3D kan du också läsa på kvällstid, två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan, kl: 17.00 och 20.00.