Till vårterminen 2020 startar flera nya utbildningar på Kista folkhögskola. Muslim Chaplaincy och grundkurs i islam heter två av de nya profilkurserna. Dessa två kurser ersätter den tidigare utbildningen i islamisk teologi och ledarskap.

Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster. Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik. Möjliga arbetsområden för en person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus, fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.

Klicka här för att läsa mer om Muslim chaplaincy och söka till kursen.

Grundkurs i islam är en kvällskurs som ger grundläggande kunskaper i islam ur ett muslimskt perspektiv. Kursen innehåller viktiga delar ur islams historia samt introduktion till religiösa ritualer och etik. Kursen riktar sig både till troende muslimer och intresserade icke-muslimer. Grundkursen i islam kräver inga särskilda förkunskaper, dock måste du vara 18 år (eller fylla 18 under det år som kursen pågår) för att söka. Ålderskravet gäller för alla skolans kurser.

Klicka här för att läsa mer om grundkurs i islam och söka till kursen.