.

Ramadan är den stora fastemånaden för muslimer världen över. Men varför firas Ramadan?

Ramadan är den den månad på året då muslimerna ägnar sig åt fasta, umgänge och bön. Det är den islamiska kalenderns viktigaste månad – en tid för eftertanke och tillbedjan. Det ska påminna om den månad profeten Muhammed fick sina första uppenbarelser. Ramadan avslutas med skördefesten Eid al-Fitr, då fastan övergår till fest.

Fastemånaden Ramadan är en av islams fem pelare, tillsammans med trosbekännelsen (shahadah), bönen (salah), allmosan (zakat) och vallfärden till Mecka (hajj). För troende muslimer är det en tid som ägnas mycket åt bön och umgänge med de närmaste.

När inträffar ramadan?

Datumen för ramadan är olika år från år. Datumen utgår från den islamiska månkalendern och detta år, 2024, beräknas den inträffa mellan den 11 mars och 9 april. När man kan se månskäran i  islamiska kalenderns nionde månad, då inleds Ramadan.