Den 11-12 april träffades eldsjälar från folkhögskolor i Skandinavien och Färöarna på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. De två dagarnas idéutbute kretsade kring frågan hur folkhögskolorna i Norden ska anpassa sig till en ny tid, där mångkultur och värdekonflikter sätter prägel på vardagen.

Under det nordiska folkhögskolemötet medverkade även gäster från en ukrainsk ungdomsorganisation och ett “Community College” i Birmingham. Panelsamtal och livliga diskussioner avlöste varandra långt in på kvällen. Huvudfrågan var: hur ska folkhögskolorna i Norden arbeta för att våra deltagare ska växa till medvetna, ansvarstagande och aktiva medborgare i våra demokratier?

Samtalen och idéutbytet kretsade runt de förändrade förutsättningarna för folkhögskolorna idag, jämfört med för 100 år sedan och några nyckelfrågor var:

Hur ska folkhögskolorna rustas för att stödja demokratin i ett mångkulturellt samhälle när den från början var tänkt att fungera i ett mer homogent samhälle?

Hur ska demokratierna hantera permanenta och genuina värdekonflikter när de från början byggde på en värdegemenskap?

Innan deltagarna skildes åt fattade de beslutet att gemensamt ta sig an frågan genom att ansöka om ett stort Erasmusplus-projekt med två deltagande folkhögskolor från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Huvudman för projektet blir Nordiska folkhögskolerådet och kommer, om det beviljas, starta under hösten 2025.

Kista folkhögskola kommer att vara en av de deltagande folkhögskolorna.

 

BILDEN: Åke Larsson, biträdande rektor på Kista folkhögskola, talar på det nordiska folhögskolemötet i Helsingborg.