Är du nyfiken på muslim chaplaincy? Vad det går ut på, och hur det är att läsa till muslim chaplain på Kista folkhögskola? Tre av deltagarna som gått kursen under 2020 ger sina svar om året som gått.
– Har du viljan att göra skillnad i samhället tycker jag att du ska söka, säger Nasir Ahmad Arif om kursen.

Vårterminen 2020 startade för första gången i Sverige en yrkesutbildning i muslim chaplaincy hos oss på Kista folkhögskola. Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är yrket går att jämföra med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster. Nu har ett läsår snart gått, de första kursdeltagarna slutar och ansökan är öppen för kursen som startar till våren. Klicka här för att läsa mer och söka till vårterminen 2021.

Mukhiddine Shirinov är kursansvarig för muslim chaplaincy, han är nöjd med året.
– Bäst var att vi kunde bjuda in professor Ataullah Siddiqui två gånger både för att hjälpa oss utforma kursen, samt träffa studenterna på plats inledningsvis, föreläsa och ge dem den “push” som behövdes i början. Ytterligare var det privilegium att ha flera väldigt engagerade studenter i kursen med en imponerande bredd av erfarenheter och kunskaper. De kommer att bli pionjärer på “muslim chaplaincy-fältet” i Sverige och bidra till utveckling av den här unika tjänsten till de som behöver i samhället.

Ataullah Siddiqui från Markfield Institute of Higher Education i England var professor i kristna-muslimska relationer och interreligiös förståelse. Han gick bort i cancer nu i år, men hann innan dess besöka Kista folkhögskola vid två tillfällen trots sin sjukdom.

För att få en bild av hur det är att gå kursen i muslim chaplaincy på Kista folkhögskola har tre av deltagarna fått svara på några frågor. Läs vad Nasir, Sara och Eva tycker om utbildningen.

Nasir Ahmad Arif

Varför sökte du till kursen i muslim chaplaincy?
Jag jobbar som lärare och imam så själavård är ingenting nytt för mig och jag har vänner som har gått motsvarande utbildningar i England där yrket är mycket vanligare. Dessutom bor jag i närheten så det gjorde det enkelt.

Har det varit som du tänkte dig?
Det har varit mycket lärorikt, speciellt besöket från England. Samtidigt så är det första gången som kursen ges, så det finns saker som säkert kommer att förbättras med tiden. På grund av corona har vi inte kunnat göra praktik som planerat, utan vi fick i stället göra intervjuer med personer som jobbar som muslim chaplain eller i motsvarande yrken både i Sverige och bland i England.

Vad tar du med dig från kursen?
Jag står redan på en lista över folk att ringa när det behövs själavårdare till sjukhus så det kommer jag att fortsätta med men samtidigt försöka att se andra möjligheter inom yrket också. Jag tror det finns behov av muslim chaplains på fler platser i samhället. I England finns muslim chaplains på många fler ställen bland annat hos skolor, sjukhus, fängelse och militären.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kursen i muslim chaplaincy?
Jag kan bara rekommendera den. Har du viljan att göra skillnad i samhället tycker jag att du ska söka.

Sarah Bolin

Varför sökte du till kursen i muslim chaplaincy?
Jag jobbar som lärare på en skola där många av barnen och ungdomarna är muslimer. Vi behöver verktyg för att lösa olika situationer som kan uppstå och försöka forma dem till självständiga och starka individer i samhället.

Har det varit som du tänkte dig?
Ja, men jag hade inga kunskaper om muslim chaplaincy innan jag började kursen. Men det är tydligt att behovet av själavårdare är väldigt stort.

Vad tar du med dig från kursen?
Jag hoppas att jag kommer kunna bidra med mina nya kunskaper på min arbetsplats och även hjälpa till där det behövs ute i samhället när det uppstår kriser.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kursen i muslim chaplaincy?
Det är en bra utbildning där du jobbar mycket med dig själv. Du får redskap för att arbeta med andra människor som befinner sig i krissituationer, men du måste börja med dig själv.

Eva Mirah Ishaq

Varför sökte du till kursen i muslim chaplaincy?
Jag har studerat islam och islamisk teologi i tio år och jobbat som volontär med liknande uppgifter som en muslim chaplain i Tyskland. Det började för åtta år sedan när ett av mina barn var svårt sjuk och vårdades på en intensivvårdsavdelning. Ett annat barn på avdelningen dog och föräldrarna som var muslimer ville inte prata med sjukhusprästen eller psykologen som sjukhuset erbjöd. De frågade om jag kunde prata med dem och så har det fortsatt. Vi behöver muslim chaplains på alla sjukhus.

Har det varit som du tänkte dig?
Ja, men jag tycker kursen kunde varit längre. Vi kursdeltagare kommer att fortsätta hålla kontakten och söka kunskap tillsammans.

Vad tar du med dig från kursen?
Det är tre år sedan vi flyttade till Sverige, nu hoppas jag kunna jobba här med liknande arbete som det jag gjorde på sjukhus i Tyskland. Jag vill också arbeta med interreligiösa samarbeten. Jag har redan börjat planera tillsammans med en präst som jag har träffat via den här kursen. Vi bor båda två i Uppsala och ska försöka utveckla ett samarbete där.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kursen i muslim chaplaincy?
Det finns ett så stort behov av själavårdare och många arbetstillfällen på skolor, sjukhus och i kriminalvården.