Mukhiddine Shirinov är kursansvarig för två av de nya profilkurserna som startar i januari. Det är en utbildning i Muslim chaplaincy och en grundkurs i islam. Han har tidigare undervisat i Islamisk teologi och ledarskap på Kista folkhögskola, en kurs som för närvarande är utbytt mot dessa två nya.

– Muslim chaplaincy är en unik utbildning som är helt ny i Sverige. Den har sin förlaga i England där Markfield Institute for Higher Education tillhandahåller utbildningar i Muslim chaplaincy på olika nivåer. Som Muslim chaplain har du en imamliknande position men utbildningen är öppen för kvinnor utan förbehåll. Ungefär en tredjedel av de som har läst till Muslim chaplain i England de 15 år som utbildningen har funnits där är kvinnor.

Mukhiddine Shirinov kommer närmast från Lunds universitet där han har jobbat som forskare vid universitetets centrum för Mellanösternstudier. Han har en doktorseksamen i islamstudier från International Islamic University i Malaysia och har varit projektledare för ett interreligiöst samarbete mellan Svenska kyrkan och Islamic Center i Malmö. Han har även jobbat i Borlänge med ett projekt inom kommunen för dialog och samverkan kring integrationsarbete mellan etablerade Borlängebor och nyanlända med utomeuropeisk bakgrund.

– Interreligiös samverkan är viktigt i utbildningen. En Muslim chaplain kan hjälpa människor i nöd oavsett religiositet, precis som en kristen diakon kan fungera som stöd för människor som befinner sig i någon typ av krissituation. Men tanken med kursen är att den ska tillgodose de behov av muslimska själavårdare som vi vet finns ute hos församlingarna idag.

Utbildningen i Muslim chaplaincy är ettårig och kommer till största delen att bestå av självstudier på distans. Därtill kommer minst 60 timmars praktik och 10 fysiska träffar på skolan i Kista.

– Det är en ganska krävande utbildning medan grundkursen i islam å andra sidan är helt på grundnivå. Den riktar sig till alla som vill lära sig mer om islam ur ett muslimskt perspektiv. Vi kommer hålla undervisningen väldigt basic för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade och välkomna.

Läs mer och sök till grundkurs i islam här och till Muslim chaplaincy här.