Poliser från Järvaområdet besökte Kista folkhögskola – för att berätta om sitt uppdrag, hur lagarna fungerar och hur polis och boende kan samarbeta för ökad trygghet.

Det blev ett personligt samtal i maj, där poliserna Rissa, Alejandro och Anna bjöd på egna livserfarenheter för att förklara för Kista folkhögskolas deltagare om det svenska rättssamhället och vad polisen kan, ska och får göra. Mötet i Kista var med en trio poliser verksamma i en del av Stockholm som drabbats ovanligt hårt av skjutningar och gänguppgörelse under senaste tiden, och med stort behov av bättre samverkan mellan polis och familjer.
– Om vi ska kunna fånga upp ungdomar med problem i tid, så måste ni föräldrar vara uppmärksamma på ny mönster hos barnen, sade Rissa Seidou, och fortsatte:
– En del frågar oss hur de ska kunna fostra barnen som inte lyssnar. Svaret är att ni föräldrar har makten och rätten att bestämma. Använd den.Största ämnet under samtalet handlade dock om den dansk-svenske provokatören Rasmus Paludans koranbränningar i området och övriga Sverige, och poliserna fick flera frågor om varför bränningarna tillåts:
– Vi poliser måste skydda det som svensk lag klassar som  yttrandefrihet, det är en del av vårt jobb, vi kan inte vägra, även om vi tycker att koranbränningar är avskyvärt sade Issa Seidou. Hennes kollega Alejandro, gav en bakgrund till sin syn på yttrandefriheten, även när dess uttryck kan upplevas som kränkande.- Mina föräldrar flydde från ett land där generaler straffade de som inte tycker som de. Jag vill inte bo i ett land där samhället straffar de som inte tycker som vi. Paludan bränner koraner för att provocera fram beteende och våld i området som visar att muslimer är ociviliserade. Han vill visa att muslimer är dåliga. Ge honom inte möjlighet att göra det.

Rissa Seidou, områdespolis, på besök på Kista folkhögskola.