På söndag börjar Almedalsveckan på Gotland och Kista folkhögskola kommer vara på plats och delta i två seminarier som vi arrangerar tillsammans med Initiatives of Change: Rubriken är densamma för båda seminarierna, nämligen Svenskhet, vad är svensk identitet? Var femte svensk är född utomlands. Vad är nationens roll idag? och det ges den 30:e juni klockan 12.15 och den 3:e juli klockan 15:45

Seminariet är på en och en halv timme och hålls på S:t Hansskolan som ligger på S:t Hansgatan 32 i Visby. Seminariet är en del av Erasmus + projektet “Migrants and Refugees as Rebuilders” som skolan deltar i tillsammans med organisationer i England, Spanien och Turkiet.

Mer information om programpunkten nedan:

Svenskhet, vad är svensk identitet?
Var femte svensk är född utomlands. Vad är nationens roll idag?

Vad är svensk kultur och svenska värderingar? Svenskarna lär vara både självständiga och ensamma. Vi odlar våra åsikter varsamt och debatterar gärna mer utifrån en position, än utifrån vad som faktiskt sägs. Det är ofta viktigare vem som säger vad, än vad som faktiskt sägs. Vad är svenskhet idag?

Svenska värderingar pratar flera politiska partier om. Men få berättar vilka de skulle vara. De extremt nationalistiska framhåller “Dalarna”. Frågan är vad skåningarna säger om det? Eller göteborgare och stockholmare? Och vad är en “svensk” idag? Vad har frågan för värde? Vad säger det oss om vi tror att just “min nationalism” är den rätta? Ett Sverige i världen där exempelvis delarna till en Scaniabuss kommer från 40 olika länder i världen – och de flesta som bygger ihop bussen eller lastbilen är födda utanför Sverige. “Made by Sweden” är Volvos skickliga svar på detta. Kinesiska företag är storägarna i Volvo och bilarna tillverkas på olika håll i världen. “Med bara svenskar” skulle inte Volvo finnas som företag idag. Det handlar kanske mer om ett internationellt samarbete? Hur kan vi skapa ett modernt, inkluderande samhälle där vi ser förmåga, omsorg och samarbete i förgrunden?