Den 15 februari hölls ett vaccinmöte på Kista folkhögskola. En expertpanel fanns på plats i skolan och med på länk fanns FHMs Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten.

Två års erfarenheter med Covid har visat att hälsotillståndet i Stockholms stad är högt – men ojämlikt fördelat.

– Vi har allmänt bra hälsa i Sverige men det finns grupper som släpar efter. Hälsotillståndet är ojämlikt och en miljon i landet är ovaccinerade, sade Anders Tegnell, som medverkade på vaccinmötet på Kista folkhögskola.

Besöket anordnades av integrationsaktören “The Global village” och hölls en tid då corona blivit en del av svensk vardag, men inte längre klassas som samhällshotande sjukdom. Ett övergripande tema på mötet var att summera erfarenheter från de gångna två årens arbete mot covid i region Stockholm. Samtidigt besökte vaccinbussen Kista torg och tog emot besökare utanför skolan.

– Det har funnits mycket desinformation om vaccinet. Många har skrivit saker som att vaccinet gör en steril eller gör människan till ett djur, berättade Fatuma Mohamed, projektledare för hälsoinformatörer i Stockholm.

Frågan om desinformation och strävan efter att sprida information om coronavaccinets värde under pandemin kommenterades även av representanten för Meta, som äger Facebook.

– För att bekämpa desinformation gäller det att myndigheterna är närvarande där människor samtalar och vistas, sade André Assarsson, myndighetsansvarig på Meta.

Han berättar att Meta/Facebook motverkat desinformation under pandemin genom att identifiera och nedprioritera vilseledande information. Detta var också ett ett medgivande av att Facebook nu kommit att acceptera ett utgivaransvar, alltså ett ansvar för innehållet som publiceras på plattformen och inte bara se sig som leverantör av en teknisk tjänst.

Vaccinmötet på Kista folkhögskola var välbesökt, med ett stort antal rapporterande journalister på plats.