SFI har öppnats för ukrainare som vill lära sig svenska och undervisningen har startat på Kista folkhögskola. Stockholms kommun var i juni 2023 först i regionen med att behandla och bevilja SFI-studier för ukrainare. För ukrainare bosatta i andra kommuner har klartecken fortfarande inte kommit.

Den 19 juni startade Kista folkhögskola studier i SFI för ukrainare som kommit till landet med massflyktsdirektivet. De första eleverna som fått beviljat sina ansökningar  började studierna på en kurs som löper kvällstid under sommaren.

Lektion för ukrainare på Kista folkhögskola i juni 2023.

De första nio eleverna som kom på första lektionen den 19 juni var samtliga från Stockholms stad (kommun), eftersom övriga av regionens kommuner ännu inte gett klartecken. Under slutet av maj tillslöt fler ukrainska elever. Lektionerna hölls på huvudsakligen svenska, med simultantolkning till ryska. SFI-lärarna Habira Mamoyeva och Paul Frigyes leder undervisningen under sommarperioden.

Kursen är dels platsbunden, dels på distans med hjälp av datorstöd.

Läs mer om kurserna under fliken nedan.

Read more (in Swedish) through the link below, or visit us at Kista torg 7, less than 20 minutes by underground from Stockholm city.