Måndagen den 9 januari startade terminens studier på Kista folkhögskola.

– Ta till vara tiden på skolan. Gör studierna till en biljett ut i både arbetslivet och övriga livet, sade  skolans rektor Mariam Osman Sherifay till nya och gamla deltagare i skolan. 

Nytt år, nya löften. Måndagen den 9 januari hälsades nya och gamla deltagare välkomna till ett nytt år och en ny termin för studier på Kista folkhögskola. Rektor Mariam Osman Sherifay höll ett välkomstanförande i Sverigesalen och talade om studiernas betydelse:

– Den kunskap ni kan skaffa på folkhögskolan handlar dels om kunskaper för yrkeslivet. Men det handlar också om att förstå samhället, sig själv, att växa som medborgare och människa och om att lära sig samarbeta med andra, sade Mariam Osman Sherifay.

Kista folkhögskola har flera olika kurser och inriktningar. Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå har 84 deltagare, yrkesstudier till undersköterska respektive vårdbiträde har sammanlagt 29 deltagare, de som studerar för att bli socialpedagoger är 23 och avdelningen för SFI är idag cirka 170 elever, alltså runt 300 elever på dagtid. Därutöver finns dessutom kvällskurser.