Den judiska folkhögskolan Paideia i Stockholm anordnar en serie träffar för judiska och muslimska ungdomar om religion, identitet och engagemang. Temakursen är ett samarbete med Kista folkhögskola och genomförs vid sex tillfällen med start i februari 2023.
.
“Agora – identitet och engagemang” är namnet på serien med sex träffar som anordnas på den judiska folkhögskolan Paideia i Stockholm. Tänkande, dialog och handling är tre moment i kursen som tar avstamp från deltagarnas syn på sin kultur och tro och där man också ska diskutera texter från judiska och muslimska idéer och filosofier. Avsikten är också att deltagarna ska reflektera över den relation man som jude eller muslim har till det svenska samhället och hur dessa religioner och kulturarv kan bidra till det svenska samhället.
#paideiafolkhogskola.se/
FOTO: Paideia/Canva.