Suhayb på återbesök i sin gamla skola i februari 2024.

Suhayb Ahmed Farah har just börjat studera till mellanstadielärare på Uppsala universitet, efter att ha klarat av Kista folkhögskolas allmänna gymnasielinje. Vi pratade med honom när han återbesökte folkhögskolan i Kista.

Varför har du börjat läsa till mellanstadielärare?

– För att jag har jobbat med unga länge och tror att jag kan bidra med mina erfarenheter i skolan. Redan 2017 var jag med och grundade en förening i fotboll så läraryrket känns som en naturlig fortsättning.

Hur har det känns att börja studera på högskolenivå?

– Det är en ny värld. Man måste leta information själv, utveckla studietekniken, vara steget före och gå på föreläsningar.

Vilken nytta av studierna på Kista folkhögskola har du haft?

– Framför allt mitt fördjupningsarbete om civilsamhället påminde mycket om universitetsstudierna.

Du var med vår skola på en studieresa till Bryssel förra året, där du visade ett stort engagemang och intresse i möten med politiker och experter. Vilken roll spelade resan för dig?

– Den resan var viktig för att det handlade mycket om praktiskt engagemang i civilsamhället, och då var det lätt för mig att bli intresserad.

Vilka råd skulle du vilja ge till de som studerar i Kista idag?

– Använd tiden så bra du kan. Kom på lektionerna, gör uppgifterna och ta hjälp av lärarna om du fastnar. Och tänk på att det egna ansvaret kommer att bli stort på högre studienivåer.