Flera elever på Kista folkhögskola har släkt och vänner i de jordbävningsdrabbade områdena. Under veckan efter katastrofen bjöd skolan på fika och en stund av eftertanke och deltagande för offren. Skolan genomför också i två veckor en lokal insamling till de drabbade i Syrien och Turkiet.

Jordbävning i

Skolans rektor Mariam Osman Sherifay inledde tisdagens förmiddag med att tala inför skolans deltagare och  framhöll om att alla kan ge stöd på olika sätt till anhöriga och vänner i området. Naturkatastrofen beräknades på torsdagen 9 februari enligt nyhetsbyrån Reuters  ha kostat mer än 20.000 människoliv.

På skolan genomförs också en lokal insamling där medlen förmedlas av Röda Korset som direkt inledde hjälpverksamhet i både Syrien och Turkiet. På lokala affischer i skolans lokaler informerades också om möjligheten att bistå ekonomiskt till katastrofens offer via Muslim Aid – även denna organisation är verksam i bägge länderna.
.
.
.
Bilden: Vy från staden Aleppo, Syrien, dagen efter första jordbävningen. FOTO: privat.