Den 16 december vad det terminsavslutning på Kista folkhögskola. 

– Det har varit en intensiv termin, och nu är vi många som längtar efter lov och vila. Jag hoppas vi ses i januari med nya krafter och lust att skaffa kunskap, sade skolans rektor Mariam Osman Sherifay i sitt tacktal till eleverna.

Skolavslutningen inleddes i Sverigesalen på Kista folkhögskola där rektor Mariam Osman Sherifay tackade deltagarna för insatserna under hösten och hoppades att lovet skulle ge ny studiehunger. Några elever lämnade skolan denna dag efter att ha klarat sina gymnasiestudier, och de avtackades med betyg och blommor. Minnen för livet och drömmar om framtiden var två av de saker som de avgående deltagarna sade sig bära med sig från Kista folkhögskola.

 

 

 

Amal Ibrahim (i mitten sittande) och Aryati Binti (sittande till höger) med några av eleverna i Allmän kurs.