I mitten av maj besökte lokalpolisen i Järva Kista folkhögskola för att berätta om sitt arbete. “Förtroende mellan oss och er som bor här är viktigast för att öka tryggheten i området”, sade Rissa Seidou under samtalet med skolans deltagare.

Två närpoliserna, Rissa Seidou och Jonas Lindholm, besökte Kista folkhögskola i mitten av maj för att samtala med skolans studenter om trygghet, föräldraskap och det ansvar och de möjligheter som föräldrarna har för barnens livsföring. Hon framhöll vikten av föräldraansvar för att inte unga ska hamna i gängkriminalitet och droghandel.

– Ni ska inte vara rädda att ringa oss. Vi har tid att lyssna på er. Vi jobbar för er. Och ni ska aldrig tveka att ringa om ni ser brott. Det sade Jonas Lindholm, närpolis i Järva som besökte Kista folkhögskola.

Rissa Sedou framhöll också att det är viktigt att de vuxna samarbetar med polisen för att hålla ungdomarna borta från kriminalitet:
– Missa inte detaljerna era barns beteende. Frånvaro i skolan, mycket pengar, nya dyra kläder, sådant slutar med en skjutning och ett dött barn. Ni bestämmer över era barn, använd er rätt att bestämma. Sätt gränser, fråga om detaljer och ta reda på vart saker kommer från. Då tappar vi inte barnen.

– Glöm inte att det är ni som föräldrar som betyder något för barnen och att ni är de som har rätten och makten att sätta gränser för vad de gör. Var vaksamma om det finns tecken på att de driver in mot kriminalitet och sätt stopp direkt, framhöll Rissa Seidou för skolans studerande, som till stor del bestod av kvinnor som bor i Järvafältets höghusområden.

Med under dagen fanns också två representanter för föräldrasamverkan i Järvaområdet.