Kom med oss på Kista folkhögskola och manifestera för Sveriges folkhögskolor på tisdagen 19.9. Visa politiker och makthavare att vi är många som älskar vår skolform – och som värnar om dess framtid.

Sveriges folkhögskolor är i en pressad ekonomisk situation. Sveriges folkhögskolor har fått allt mer begränsade ekonomiska resurser under senare år. Detta trots att Sverige har ett stort behov av olika utbildningar som ger folk vägar in i yrkeslivet och delaktighet i samhället. Sveriges folkhögskolor har i många decennier visat förmåga att skapa kunskap och delaktighet hos tusentals svenskar varje år. Gångna veckan fick Sveriges folkhögskolor ett tilläggsbidrag på 100 miljoner – en välkommen gest, som dock inte förslår långt för att säkra stabiliteten för Sveriges drygt 150 folkhögskolor. Vi på Kista folkhögskola samlas för att gemensamt delta i manifestationen och visa landet att vi finns och behövs.

På tisdagen den 19 september demonstrerar folkhögskolornas deltagare på olika platser i landet till stöd för vår studieform. I Stockholm samlas vi klockan 13.00 på Sergels torg.
Kom till torget och visa att du tycker att vår skolform är viktig för allas framtid i Sverige.
https://www.facebook.com/events/934832714464047

#FolkhögskolanBildarSverige