Kista folkhögskola är nu medlem i Balsam, vars representanter träffades i slutet av oktober.

I fredags blev Kista folkhögskola medlemmar i föreningen BALSAM.

Balsam är en sammanslutning av 21 folkhögskolor spridda över hela landet som alla har socialpedagogutbildningar. De krav som måste uppfyllas för ett medlemskap i Balsam gör medlemskapet till en en kvalitetsgaranti för de arbetsgivare som anställer socialpedagoger. Föreningen arbetar gentemot branschen för att göra utbildningarna mer kända och fungerar som en gemensam plattform för kollegialt lärande och gemensam lärarfortbildning.
Samtidigt som Kista folkhögskola blev medlem valdes också skolans biträdande rektor Åke Larsson ín i styrelsen.