Ungdomar från Kista folkhögskolas allmänna kurs besökte Stora synagogan i Stockholm i februari. Lena Posner-Körösi, ordförande i judiska församlingen i Stockholm, fick svara på ett stort antal frågor.

– Judendomen har mycket gemensamt med kristendomen och islam som är de två andra abrahamitiska religionerna. Men inom judendomen är det inte lika viktigt om man tror på Gud eller inte, förklarade Lena Posner-Körösi, ordförande i judiska församlingen i Stockholm, för besökarna.

– Vi har heller inte så många föreställningar om livet efter detta. Det är livet här och nu som gäller, förklarade hon vidare, och framhöll att judendomen framför allt är en religion som handlar om god livsföring snarare än teologiska doktriner. 

Lena Posner-Körösi berättade om judendomen och Stora synagogan, Stockholm.

Det var ett trettiotal gymnasiedeltagare från Kista folkhögskolas allmänna kurs som besökte synagogan, den judiska församlingssalen i Stockholm. Besöket på onsdagen den 22 februari var den del av den allmänna gymnasiekursens samhällsstudier, där religion utgör en del.

Besökarnas frågor var många till Lena Posner-Körösi, som efter närmare en halvtimmes intensiv frågestund övergick till att berätta för besökarna om den judiska församlingens liv och historia i Stockholm. Hon visade även den vägg med namninskriptioner utanför synagogan, som är minnesmärke över 8500 människor med judisk härkomst och svensk anknytning som mördades av Hitlertyskland under andra världskriget. Flera besökare framhöll att upplevelsen av att se väggen med alla namn uppradade gav en nästan fysisk  förståelse över nazismens gärningar – och därför var en stor upplevelse.

Kista folkhögskola, Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil, har också ett samarbete med Paideia, som är Sveriges enda folkhögskola med judisk profil.

Frågorna var många från besökarna från Kista folkhögskola när de kom till Stora synagogan.