Ett genombrott håller på att ske i den globala kampen mot malaria. Kista folkhögskolas gymnasiestudenter fick besök av en professor och två läkare från Karolinska sjukhuset som berättade om malaria i världen – hur den sprids och kan motverkas.

Dagen efter att Ghana godkänt en malariavaccin som uppges ha 80-procentigt skydd fick Kista folkhögskola besök av tre läkare från Karolinska sjukhuset som ingår i forskningsteam om den globala malariapsridningen. Anna Färnert, professor på Karolinska sjukhuset, berättade om forskningen om malaria och framstegen för vaccin och mediciner. Malaria dödade bara år 2001 över 600 000 människor i världen, framför allt barn och framför allt barn i Afrika. Malarian, som sprids via en parasit i en mygga, drabbar och dödar hundratusentals barn varje år och forskningen om botemedel och vaccin är intensiv. Kampen mot malarian har också varit framgångsrik. Enligt Världshälsoorganisationen WHOs malariarapport för 2013 minskade antalet dödsfall under millenniets första dussin år med nästan hälften globalt.
Färnerts två läkarkollegor, Rebbecca Tafesse Bogale och Isabelle Eliasson, gav sedan sina personliga erfarenheter om sin resa till att bli forskare. Arbete med forskningsprojekt är inte bara för utbildade läkare, utan behöver insatser från olika yrkesgrupper, som sjuksköterskor och undersköterskor. Åhörarna på skolan ställde många frågor om både hur malarian sprids och vad det innebär att jobba som forskare.

 

Rebbecca Tafesse Bogale och Isabelle Eliasson

Läs mer om Karolinskas projekt via länken nedan.

https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/20222/04/ny-forskning-kan-ge-effektivare-malaria-vaccin/