Järvaveckan 2023 hölls i slutet av juni strax utanför Tensta, med hundratals evenemang och tal från riksdagspartiernas företrädare. Kista folkhögskola delade detta år monter med Läkarmissionen.

Järvaveckan startade 2016 för att bli en kontaktlänk mellan medborgare, politiker, myndigheter, företag och civilsamälle och har växt till ett omfattande evenemang med ledande politiker på plats och omfattande exponering i medierna. Studenter och lärare från Kista folkhögskola fick i sin monter svara på frågor om skolans kurser men detta år även berätta om det EU-projekt skolan har drivit tillsammans med Läkarmissionen under våren.

Järvaveckan, med över 300 utställare, utspelar sig framför en fond av de svenska förorternas utmaningar och möjligheter, och avståndet mellan invandrares vardag och Sveriges officiella maktcentra är ett återkommande tema på Järvaveckan. Med den bakgrunden var Kista folkhögskolas och Läkarmissionens EU-tema välanpassat, eftersom det mellan EU-makten i Bryssel och vardagsmödorna i Sveriges miljonprogramsförorter finns en ännu större klyfta att överbrygga.

 

Alexander, Fatou och Melina går Allmän kurs på Kista folkhögskola.