I slutet av oktober hölls en inspirations-helg för socialpedagogerna på Kista Folkhögskola.

För de som studerar till socialpedagog vid Kista Folkhögskola blev dagarna ett tillfälle att lära känna varandra och utbyta erfarenheter, samtidigt som man fick höra föreläsare berätta om hur socialt förebyggande verksamheter kan samverka med kriminalvården. Under helgen berättade bland annat polisen Lotta Lundberg om sitt arbete och väg in i yrket och kåren, medan Jacque Mwepu, anstaltschef på högsäkerhetsfängelset i Kumla, talade om sin bakgrund från Kongo och hur han via studier och olika tjänster inom kriminalvården ledde till en den roll han har idag.
Flera talare framhöll att socialpedagoger är en central yrkesgrupp för att främja konstruktiva sammanhang och förebygga brott i samhället, framför allt i de förorter där gängkriminalitet fått fäste, och det talades även om socialpedagogerna som en nyckelgrupp för ett bättre samhällsklimat.
Enligt Britt-Marie Sundin, lärare för socialpedagogerna, var helgen inspirerande på flera sätt, dels genom att ge vittnesmål från verkligheten, och dels genom att visa att engagemang, drivkraft och passion, kan leda långt i karriären, även för de som har begränsat med akademiska meriter. Helgen arrangerades av BM Sundin, Vera Myrstedt och Birgit Eriksson.
Kista Folkhögskola planerar att följa upp helgen med fler gemensamma dagar för inspiration och metodstudier.