18 augusti blev höstupptakt för Kista folkhögskolas deltagare – med samarbetsövningar, spel och grillning på Husby gård.

En av de sista heta sommardagarna blev också startdag för höstterminen för Kista folkhögskolas nya och gamla deltagare.

Höstupptakten på Husby gård blev en blandning av samarbetsövningar, spel och grillning. Klassen socialpedagoger höll i uppskattade samarbetsövningar på olika stationer.

Deltagarna under dagen är studenter på skolans olika kurser: Allmän kurs gymnasium, grundskola, vårdinriktning, undersköterskor och socialpedagoger.